نقش مدیران در درگیر کردن معلمان

درگیر شدن دانش آموزان در یادگیری در کلاس به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. این وضعیت وقتی پیش می آید که معلمان خوش قریحه، دانش آموزان را در درک اهمیت آنچه که می آموزند، یاری کنند وتوضیح دهند که چرا این یادگیری برای آنها مناسب است. این وضعیت وقتی اتفاق می افتد که دانش آموزان طوری به کار گرفته شوند که علاقۀ آنها را برانگیزند و فعالانه به ساختن معانی در ذهن خود بپردازند، در اغلب اوقات به صورت گروهی کار کنند، و از اشتباهات خود درس بگیرند. مدیران دو وظیفه اساسی در ارتباط با درگیری دانش آموز دارند نخست: معلمان را در درک اهمیت این درگیری یاری کنند یکی از راه‌هایی که مدیران می توانند به معلمان در درک اهمیت درگیری کمک کرد، با طرح سوال شروع کنند که چگونه به بهترین یادگیری دست پیدا می کنند و با آنچه که باید در کلاس اتفاق بیفتد تا دانش آموزان نیز بتوانند فعال بودن و یادگیری لذت بخشراتجربه کنند، گفت وگو کنند. تضمینی برای درگیرکردن معلمان دومین وظیفۀ مدیران این است که مطمئن شوند، معلمان در یادگیری درگیر میشوند یا نه. مدیران غالبا فقط بر یادگیری دانش آموزان تمرکز می کنند؛ که این یک اشتباه رایج است. البته هدف دانش آموزان از تحصیل در مدرسه، یادگیری است، اما یادگیری دانش آموزان با دشواریهایی روبه رو خواهد بود، مگر آنکه معلمان نیز در یادگیری درگیر شوند زیرا معلمان نیز مانند دانش آموزان با درگیر شدن بهتر یاد می گیرند.

نویسنده/گان: 
سال عرضه: 
97
محل چاپ: 
دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان - شورای گزینش وترجمه متون خارجی
سطح مقاله: 
علمی پژوهشی
2
امتیاز: 2 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA