بررسی مطالعات نظری تطبیقی در زمینه برنامه درسی ملی

بررسی مطالعات نظری تطبیقی در زمینه برنامه درسی ملی در نظام‌های برنامه‌ریزی موفق متمرکز، نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز

با توجه به این این‌که سابقه تولید و تدوین برنامه درسی ملی به سال‌های اخیر برمی‌گردد، کشورهایی که قصد تولید آن را دارند می‌توانند از تجارب و اندوخته‌های کشورهای موفق در این زمینه اطلاع و استفاده نمایند. از آنجا که نظام برنامه‌ریزی درسی ایران نیز در پی آن است که متناسب با شرایط و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه توسعه چهارم، همراه با تولید سند ملی آموزش و پرورش به تولید برنامه درسی ملی اقدام کند، لذا منطقی خواهد بود که در این زمینه مطالعه‌ای تطبیقی انجام گیرد.

اجرای این مطالعه و پژوهش به طراحان و تولیدکنندگان برنامه درسی ملی کمک می‌کند تا در روند کار دچار خطا و دوباره‌کاری نشده و با اطمینان بیشتر کار را پیش ببرند. لازم به توضیح است که مطالعه تجارب دیگران نه‌تنها به معنای اقتباس و تقلید کورکورانه نیست بلکه موجب صرفه‌جویی در منابع مالی و انسانی و سرمایه‌های ملی است.

محل چاپ: 
89
امتیازی داده نشده
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA