آموزش و پرورش اسلوونی از زمان استقلال

آموزش و پرورش اسلوونی از زمان استقلال

با کیفیت بالا، فراگیر و قابل دسترس

رهایی سیستم آموزشی اسلوونی از 25 سال وابستگی

خلاصی سیستم آموزشی اسلوونی بعد از 25 سال وابستگی مانند حرکتی از مسیری پویا در عین شیب‌دار است .ما می‌توانیم مدعی شویم که سیستم آموزشی ما از کیفیت بالایی برخوردار بوده و در مقیاس همتایی با کشورهای اروپایی می‌کند و در نتیجه جوانان اسلوونی به خوبی آموزش می‌بینند. این مطلب باجستجوی جهانی ،آنهم با موفقیت دانش‌آموزان ما در مسابقات و امتحانات بین‌المللی، ثابت می‌شود.

حضور اسلوونی در کشورهای برتر در مقطع مهد کودک

از آغاز جمهوری اسلوونی تاکنون، آموزش پیش‌دبستانی با کیفیت عالی و پیشرفته در مهد کودک مدارس به ثبت رسیده است. از لحاظ بین‌المللی در رتبه بالایی قرار دارند زیرا در کنار خدمات اولیه اصلی خود، یعنی پرورش آنها ، عناصری اصلی هم در آموزش و پرورش برای نوجوانان اضافه نمودند. در سال 1991 کمتر از نیمی از بچه‌ها در پیش‌دبستان شرکت کردند. در حالیکه درسال 2014 فقط 15 مدرسه یعنی معادل 8/76 درصد اسلوونی در کشورهای تاپ دنیا شرکت نمودند.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر از مهد کودک در مدارس ، وزارت وب سایت رسمی را راه‌اندازی نمود و یکسری اطلاعات ویژه‌ای را در آن بارگذاری کرده که هم پدر و مادر ها و هم سایر ذینفعان در یک زمان و مکان بتوانند اطلاعات را بدست بیاورند (اطلاعاتی مانند قیمت‌ها، عناوین برنامه‌ها، محل‌ها ، مکان‌های قابل دسترس ، به جزء دوره زمانی مورد انتظار) ، و این کمک به آنان جهت انتخاب پیش‌دبستان مدرسه‌ای که مورد نظر و نیازهای آنان است، می‌باشد.

توجه دولت فقط بر ایجاد شرایط برای کیفیت بالای خدمات پیش‌دبستانی در مهد کودک مدارس تمرکز دارد، اما با توسعه دسترسی مالی در مدارس امکان‌پذیر می‌باشد. بویژه گسترش و افزایش توان مالی مهد کودک در مدارس برای آشنایی با افراد خانواده‌هایی که بیش از دو فرزند یا بیشتر همزمان در مهد کودک مدارس دارند، که در اینصورت بایستی توان مالی مهد کودک مدارس را بیشتر نمود. برای دومین فرزند دولت 70% از هزینه مهد کودک را تحت پوشش قرار می‌دهد در حالیکه دیگر فرزندان می‌توانند بصورت رایگان شرکت کنند.

 

هشت تا نه سال برنامه

تا سال 1999، آموزش ابتدایی در اسلوونی به مدت هشت سال طول کشید. سپس از سال 1999 پروژه برنامه 9 ساله ابتدایی در 17 مدرسه ابتدایی پایه‌ریزی شد و بعداً در تمامی مدارس ابتدایی تا سال 2003 و 2004 برنامه جدیدی سوئیچ خورد سپس بچه‌ها شروع به شرکت در مدارس ابتدایی وقتی که آنها 6 ساله بودند ، کردند.

در دوره برنامه 9 ساله ، تغییراتی در برنامه درسی ایجاد گشت بویژه در شکلی از سرفصل‌های جدیدی که هدف‌گرا بودند، بدین معنی که آنها از آنچه که دانش‌آموزان می‌بایستی در کلاس‌های فردی و رتبه خود شرکت نماید، تعریفی داشته باشد. به همان اندازه‌ای که ما تعریفی از استانداردها و موازین دانش  که پایه‌ای برای تأیید و ارزیابی آن می‌باشد ، داریم.

ارائه برنامه 9 ساله، تدریس زبان خارجی که در رتبه چهارم مدرسه ابتدایی انتقال یافته است، را شامل می‌شود. در حالیکه زبان دوم خارجی ، جایی را میان دروس مورد نیاز در دوره سوم آموزشی بدست می‌آورد ، در حالیکه اولین زبان دوم خارجی انگلیسی یا آلمانی می‌باشد، طیف وسیعی از زبان‌های خارجی دیگر، در طول 12 سال، زبان‌های خارجی از رشد بیشتری برخوردار است. اخیراً یک سرفصل درسی هم برای یادگیری و تدریس چینی به تصویب رسیده است.

بزرگترین تغییر در حیطه تدریس زبان‌های خارجی با تجدید نظر فعالیت مدرسه ابتدایی در سال 2011 شروع شد که ارائه تدریجی اولین زبان خارجی در دومین درجه مدرسه ابتدایی در سال تحصیلی 2013 پیش‌بینی شده بود . این بدین معنی است که با شروع سال تحصیلی 2016 ، هر دانش‌آموز سال دوم در اسلوونی آماده یادگیری زبان خارجی دیگری می‌باشد و هرکسی که بخواهد، می‌تواند یک زبان خارجی را بعنوان یک درس انتخابی به یادگیری آن بپردازد. همین امر برای بچه‌ها و کودکان در مناطقی که از اقوام مختلف تشکیل شده‌اند مصداق دارد.

توجه استثنایی و خاص به کودکان با نیازهای ویژه

در دوره‌ای از زمان استقلال سیستم آموزشی اسلوونی توجه خاصی به بچه‌ها با نیازهای خاص شده است. مانند بچه‌هایی که می‌توانند در برنامه‌های متفاوت ثبت نام کنند و برای هرکودک یک کمیته راهنما که نیازهای خاص و فردی آنان را تعیین و مشخص می‌کند، وجود دارد . در حالیکه یک گروه ویژه کارشناس برنامه‌ای برای آنها آماده می‌کنند. در طی این 25 سال ما سیستمی را دراسلوونی پایه‌گذاری کردیم و مشکلات یادگیری را در سطوح خاص برای تمامی کودکانی که نیاز به دریافت کمک و مساعدت آموزشی دارند ،را تشخیص دهیم.

14 درصد از کودکان ابتدایی در مدارس موسیقی شرکت می‌کنند

در سال 1991 ، 53 مدرسه موسیقی اسلوونی فعالیت دارند  که تعداد 18.867 دانش‌آموز حضور دارند و که نشان‌دهنده 6.86% درصد از دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی می‌باشند. امروزه 54 مدرسه عمومی موسیقی و 13 مدرسه خصوصی موسیقی وجود دارند که نشان دهنده 14 درصد از کل مدرسه ابتدایی می‌باشد. ما یکی از کشورهای نادر اروپایی هستیم که کمک‌های مالی و مستقیم برای توسعه آموزش عمومی موسیقی می‌نمائیم.

کشور اسلوونی توجه خاصی به تغذیه کودکان دارد . نگاهی به سال 1992 بیاندازیم دولت اسلوونی بودجه‌ای را برای وعده‌های غذایی در مقطع ابتدایی و متوسطه اختصاص داد بویژه برای بچه‌هایی که والدین آنان توانایی تغذیه کودکان خود را ندارند. از سال 1992 ، هرسال وزارت آموزش و پرورش ، علوم و ورزش، یارانه‌ای را برای تنقلات برای وعده غذایی دانش‌آموزان در صبح اختصاص داده است. از سال 2010 به بعد هم وعده غذایی ناهار هم اختصاص داده شد ، علاوه بر آن در جولای مجلس ملی اسلوونی قانونی را به همین منظور از این تاریخ به تصویب رساند. و تغییرات در پرداخت یارانه برای ناهار ایجاد شد. بدینصورت که مربوط به افرادی است که دارای واجد شرایط برای دریافت یارانه می‌باشند . قانون اصلاح اعطای رایگان یارانه به دانش‌آموزانی است که درحد متوسط قرار دارند، تقریبا 18% از اعضای خانواده می‌باشند. از سال 2016 به دانش‌آموزان واجد شرایط که بطور متوسط درآمد آن مشخص شده است، که 36 درصد از دانش‌آموزان در اسلوونی را شامل می‌شود.

در سال تحصیلی 2016-2015 ، 98درصد از دانش‌آموزان برای دریافت تنقلات صبحی به ثبت نام شده‌اندکه بیش از نیمی ازآنها بطور رایگان دریافت می‌کنند. بطور کلی، 73 درصد از دانش‌آموزان برای ناهار که ده درصد آنان بطور رایگان دریافت می‌کنند، در مقطع متوسطه 66 درصد از دانش‌آموزان برای تنقلات صبحانه ثبت نام کرده‌اند که 43 درصد آنان یارانه دریافت می‌نمایند.

علوم اطلاعات و فناوری و ارتباطات و فن‌شناسی در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش اسلوونی با سرعت و با روند جهانی و اروپایی در معرفی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات فن‌آوری در موسسات آموزشی همگام شدند. (بعنوان نمونه ، کاربرد آن در تمامی‌ موارد و موضوعاتی که مربوط به کار معلمان و مدیران مدارس شده و همچنین آشنایی با  کاربرد خدمات اینترنتی که ارتباط با عملکرد شبکه علمی و پژوهشی اسلوونی دارد و ، توسعه مواد و کتاب درسی الکترونیکی که همگی برای کاربران رایگان بوده که با تضمین از موسسات حمایت و پشتیبانی می‌شوند. با بودجه افزوده، به انضمام صندوق‌های اروپایی، این وزارتخانه در حال ترویج کتاب درسی الکترونیکی می‌باشد. درحال حاضر بطور کلی 42 مورد، که می‌توان گفت 25 تا از آن مورد تأیید  قرار گرفته‌اند. تمامی کتب درسی الکترونیک بصورت تعاملی و به عبارتی بتدریج تبدیل به خود یادگیری می‌شوند.

به تمامی 710 موسسه، و مهد کودک مدارس، مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ، موسساتی برای کودکان و جوانان که با نیازهای خاص ، مدارس موسیقی، خوابگاه‌های مدارس و سرایدار مدارس) که تعداد 22.645 سیستم ، 1303 لپ تاپ ، 113 پروژکتور عرضه شده است.

کاربرد اتصالات نوری با سرعت 1 گیگابایت ، ما با 755 موسسه آموزشی در پژوهشی متصل به شبکه آرن، ارتباط داریم به عبارتی 70% از افرادی که در موسسات آموزشی شرکت می‌کنند را تحت پوشش قرار می‌دهد..

در حال حاضر آموزش و پرورش اسلوونی در اتحادیه اروپا بطور میانگین از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای یاددهی و یادگیری استفاده می‌کنند. برای تمامی سطوح که بطور سیستماتیک سرمایه‌گذاری کرده‌ایم ، در واقع ما در میان اروپا ، بهترین هستیم، ( بعنوان مثال ، آموزش ضمن خدمت معلم ، حمایت از معلم، ارتباطات مجازی  معلمان، کلاس‌های آن لاین ، کاربرد کامپیوتر در فضاهای مختلف مدرسه) .

98درصد از بچه‌ها مقطع متوسطه را ادامه می‌دهند

درصد کودکانی که در مدرسه متوسطه ثبت نام می‌کنند بعد از پایان یافتن آموزش ابتدایی‌شان به 98 درصد رسیده است. سهم افراد جوان بین سن‌های 15 و 19 سالگی  به 77 درصد می‌رسند که در مقطع متوسطه ثبت نام نموده‌اند. در سال 1991 این سهم به 5/63 درصد رسیده است. همچنین ما یکی از کشورهای اروپایی هستیم که فقط 5% از دانش‌‌آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه ترک تحصیل می‌کنند.

در این دوره 25 ساله ، بخش مدارس متوسطه با تغییرات شدید جمعیتی مواجه شد که تعداد دانش‌آموزان در مدارس افزایش یافت ، سپس 15 سال بطور قابل توجهی کاهش یافت. همچنین این مورد هم در تعدادی از موسسات آموزشی متوسطه هم اتفاق افتاد.

بررسی های دوباره اساسی آموزش فنی و حرفه‌ای شاهد مقدمه‌چینی در اجرای آزمون ترک تحصیل حرفه‌ای بودند، جائیکه داوطلبان به اثبات ‌رسانند که آغاز استاندارد دانش در کاربرد استانداردهای دانشی ، اهداف برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای ، آموزش فنی و حرفه‌ای دروس فنی و حرفه‌ای ، صلاحیت و شایستگی برای ادامه آموزش عالی ، را دارند. در سال 2007 ، اولین نسل از دانش‌آموزان مدرسه متوسطه ، آزمون ترک تحصیل حرفه‌ای را دادند.

قبولی در آزمون بعد از ترک تحصیل در آموزش فنی و حرفه‌ای و برنامه آموزشی فنی و حرفه‌ای ، دستیابی به شرایط و صلاحیت‌ها و امکانات ثبت نام در دوره بعد از دبیرستان به سطح عالی هدایتی  به سمت و سوی آموزش برنامه‌های حرفه‌ای است. در حالیکه تکمیل دروس حرفه‌ای در زمان ترک تحصیل این امکان وجود دارد که دروس اضافی آن زمان را بگذارند که موجب توانایی در دسترسی به برنامه‌های دانشگاهی و سطح پیشرفته آموزش عالی ، شود.

در این دوره ، ما در تلاشیم که آموزش فنی را به بازار کار ارتباط و اتصال دهیم. بنابراین  به منظور افزایش سیستم دوگانه مانند کارآموزی در قراردادهای یادگیری فردی و محیط‌های باز یادگیری و غیره را ، طرحی را داریم طراحی می‌کنیم.

اسلوونی و انجام یادگیری مادام العمر

اسلوونی چالش‌هایی را که موجب نزدیکی به پیشرفت و تکمیل آموزش بزرگسالان می‌شود را مورد تشویق قرارداده است. تغییرات جمعیتی (طبق آمارگیری نفوس) ، تغییرات ساختاری اقتصادی، توسعه اجتماعی و فن‌آوری و جهانی شدن، با کنار گذاشتن برخی از بخش‌های جامعه، موجب شرایطی شد که آموزش مادام‌العمر بزرگسالان به اجرا درآید.

در مقیاس وسیع آن، و هم در سطح نظارت اتجادیه اروپا، از بزرگساان 25 تا 64 ساله برای یادگیری مادام‌العمر ثبت نام بعمل آمده است. میان کشورهای عضو اتحادیه این مسئله تا سال 2010 در اسلوونی افزایش یافت به اندازه‌ای که به 2/16 % رسید. و بدینوسیله این کشور از لحاظ موقعیتی در مقام بالایی قرار گرفت. و بعد از این سال، هم در اسلوونی و هم در اکثر کشورهای مورد قیاس ،ثبت نام کمتری به ثبت رسیده است..

بزرگسالان آرزو دارند به آموزش ابتدایی دسترسی پیدا کنند و که برنامه‌هایی برای بزرگسالان وجود داشته باشد. سهم بزرگسالان 15 ساله که تحصیلات ابتدایی را به پایان نرسانیده‌اند بین سالهای 1991 و 2015 از 4/17% به 6/3% رسیده است.

بزرگسالان در جستجوی دستیابی به آموزش متوسطه‌اند که بتوانند در برنامه‌های متوسطه‌ای ثبت نام نمایند که بطور عملی مطابق نیازهای آنان باشد. سهم بزرگسالان 15 سال و بالاتر که دارای تحصیلات متوسطه‌ای پایان داده‌اند سالهای 1991 تا 2015 از 1/43 % به 7/52% افزایش یافته است . سهم تمامی افرادی که در آموزش متوسطه و بالاتر در دوره‌ای از  52% بایستی به 74% رسیده باشد، است.

همچنین بزرگسالان می‌توانند در برنامه‌های ویژه آنان برای دستیابی به مهارتها و دانش مورد نظرشان شرکت نمایند.ذشامل برنامه‌های عمومی مصوب شده توسط وزیر آموزش و پرورش است  موارد مورد مطالعه و برنامه‌های دیگر در راستای نیازهای افراد بطو زنجیروار به هم مربوط می‌شوند که توسط افراد دیگر انجام پذیرفته است همچنین در بخش کسب و کار و شغل ، توسط شرکت‌های دیگر طرح‌هایی ، طراحی گشته است.

برنامه‌های مهم مصوب شده عمومی ، برای  گروه‌های آسیب‌پذیر بزرگسال ، شامل  برنامه‌های آموزشی برای زندگی موفق، آموزش دروس زبان‌های خارجی ،آموزش زبان اسلوونیایی به مانند یک زبان دوم و خارجی ، یکی کردن مهاجران ، سواد کامپیوتری برای بزرگسالان ، پروژه یادگیری برای بزرگسالان جوان ، برنامه‌ای برای ترک تحصیل‌کرده‌ها می‌باشد. از زمان 1991 تا کنون، 8 برنامه رسمی مصوب عمومی طراحی گشته است برای گروه‌های بزرگسال آسیب پذیر این برنامه گسترش یافته است حداقل به 000/10 بزرگسال ، سالانه در این برنامه ثبت نام کرده اند.

در سال 1991 دولت اسلوونی موسساتی را برای آموزش بزرگسال تأسیس کرد. و هدف آن مانند دیگر موسسات عمومی ،  حمایت از پیشرفت و هدایت آموزش بزرگسالان در اسلوونی می‌باشد. تاکنون،‌ بطور عملی فعالیتهایی در زمینه آموزش و یادگیری بزرگسال ، توسعه و پیاده‌سازی شده است. اطلاعات و فعالیتهای هدایت بزرگسالان در منطقه مانند مراکز مستقل یادگیری، تبادل دانش مهیا شد. علاوه بر آن مدل اسلوونیایی برای خود‌ارزیابی در آموزش بزرگسال، توسعه یافته است  به نام  اداره آموزش با کیفیت برای بزرگسالان، 69 سازمان آموزشی بکار رفته است .

آموزش حرفه‌ای بعد از دبیرستان، سیستم سومین دوره آموزش را تکمیل می‌کند .

آموزش حرفه‌ای بعد از دبیرستان مکمل دوره‌های ارائه شده در سومین دوره آموزشی اسلوونی می‌باشد. آموزش عالی در بعد از دبیرستان در دهه نود مورد بازرسی و مورد محافظت قرار گرفت. در سال 1995 ، گزارش هیئت دولت آموزش و پرورش جمهور اسلوونی آموزش حرفه‌ای بعد از دبیرستان، بعنوان جزئی از آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف شد. این بدین معنی است که آموزش دوساله بعد از دبیرستان یک گرایش عملی به همراه دارد. دانش‌آموزان قادر خواهند بود شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای را در راستای استاندارد حرفه‌ای بدست بیاورند و همانند یک رهبر ، برنامه‌ریز و ناظر بر فرآیند کار عمل نمایند. دروس عملی را در محل کار شرکت دنبال می‌کنند   و از لحاظ محتوایی، هم برنامه‌‌های خاص و هم فعالیتها بطور خاصی به هم گره می‌خورند.

در دو سال اول برنامه‌های بعد از دبیرستان در مقیاس با کشورهای اروپایی در سال 1996 تطابق دارد و بر پایه نیازهای  دسترسی به اجتماعی بالا طراحی گشته‌اند.

امضای اعلامیه بولونیای آموزش عالی منطقه اروپا در سال 1999 ، نشانگر این بود که اسلوونی نیاز به مکانی مشخص برای آموزش  حرفه‌ای بعد از دبیرستان دارد تا آموزش دوره سوم یادگیری و کالج‌هایی برای آموزش بعد از دبیرستان را ترتیب دهد همراه با تکمیل تجهیزات مانند گواهی نامه آموزشی برای دانش‌آموزان و ضمائم گواهی دیپلم و حصول اطمینان از کیفیت نظارت.

بین سالهای 2004 و 2008 با حمایت مالی صندوق اجتماعی اروپا و اصول نوین فرموله شده برای طراحی برنامه‌های بعد از دبیرستان و در دروس دوره‌های حرفه‌ای بعد از دبیرستان در راستای اعلامیه بولونیا طراحی گشت. این اصول بعنوان پایه‌ای برای پیاده کردن برنامه‌های بعد از دبیرستان و مقدمه‌ای برای دانشگاه حرفه‌ای بکار می‌رود. چنانچه تمامی برنامه‌ها پیاده سازی ‌شوند چندین مورد از آن خلق می‌شوند ، در اینصورت فرایند تکمیل شده اصول دوره تحصیلی باز کالج حرفه‌ای؛ فردی را برای تصمیم‌گیری شخصی از حداقل‌ترین ماژول تا ایجاد یک بخش از برنامه تشکیل دهنده ، قادر می‌سازد.

مزایای چنین آموزش بعد از دبیرستان حقیقتی است نهفته؛ که بخش شغلی و کاری را جذب می‌کند . فرایند آموزش منطبق با نیاز دانش‌آموز، برنامه‌هایی قابل انعطاف‌پذیر و تجمیع ماژول‌ها ، دانش‌آموزان را از لحاظ فن‌آوری اطلاعات حمایت و پشتیبانی کرده وکلاس‌های عملی مهیا شده به روش جدید ؛همچنین در آموزش فن‌آوریهای پیشرفته مراکز آموزشی درون – شرکتی ، تکالیف فارغ‌التحصیلی که مستلزم حل مشکلات ویزه شغلی است، پروسه‌های عقلانی را برای تولید تحقیقات کاربردی ایفاء می‌کند. سخنرانی در مدارس حرفه‌ای بعد از دبیرستان،  توسط کارشناسی خبره با مطالعات قوی و تجربه عملی در زمینه موارد خواسته شده ، می‌باشد.

دامنه دروس آموزش بعد از دبیرستان مدارس حرفه‌ای بطور فزاینده‌ای از سال 1996 افزایش یافته است تاسال 2011/2010 ، از 342 دانش‌آموز در آن ثبت نام به عمل آمد در آن زمان  جمع کل  دانش‌آموز ثبت نام شده به 707/15نفر رسید. بعد از این سال تعداد دانش‌آموزان ثبت نام شده کم شدند و در سال 16/2015 جمع دانش‌آموزان ثبت نام شده در دروس بعد از دبیرستان به 757/10 رسید.

مطالعات تمام وقت بعد از دبیرستان از لحاظ مالی از بودجه ملی تامین گشت ، بنابراین می‌توان گفت و به عبارتی ، رایگان بوده است . درحالیکه دانش‌آموزان نیمه وقت می‌بایستی خودشان تأمین مالی کنند.

تغییرات عمده در آموزش عالی از زمان استقلال اسلوونی

بین‌المللی شدن آموزش عالی، یکی از اصول و سیاست اصلی منطقه اعلامیه آموزش عالی بولونیایی است. بر طبق این اعلامیه (2014) سیستم‌های آموزشی در اروپا بطور قابل توجهی درحال گسترش هستند و تعداد دانش‌آموزان آن از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شدند.

در سالهای اخیر، همچنین تعداد دانش‌آموزان و معلمان آموزش عالی و کارمندان و کارمندان وابسته آن از پویایی بسیار برخوردارند. بین سالهای 2008 و 2015 بعنوان بخشی از برنامه اراسموس ، جمع کل دانش‌آموزان اسلوونی به 820/12 و معلمین آموزش عالی به تعداد 715/3 نفر رسیدند همچنین تغییرات ادامه می‌یابد. در  حالیکه تعداد دانش‌آموزان خارجی به 293/12 و معلمین آموزش عالی خارجی به 933/3 در اسلوونی می‌رسد.

آژانس تضمین کیفیت ، SQAA، پیشرفت و عملکرد سیستم با اطمینان کیفیت در آموزش عالی در اسلوونی

برای آموزش عالی مسئولیت دارد.این آژانس با مسئولیت پذیری مستمر و رسمی عمل می‌نماید و هدایتی را برای تمامی ذینفعان و شرکت کنندگان در دوره سوم آموزش ، مطابق گرایش به توسعه اروپا و جهان ، فراهم نموده است. با این تصمیم‌گیری ، یعنی عضویت در این آژانس،‌ در 19 اکتبر 2013 ، یک گروه ارزیاب بین‌المللی گزارش داد که هدف مهم راهبردی و استراتژیک آن، عضویت در کنسرسیوم اعتبار بخشی اروپا و عضویت در شبکه مرکزی و غربی آژانس کیفیت بیمه اروپا در آموزش عالی و شبکه بین‌المللی برای آژانس کیفیت بیمه در آموزش عالی ، می‌باشد. همچنین در سال 2014 آژانس عضو انجمن اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی گردید.

            تابستان 95

         تهیه و ترجمه: مهری قربانی

نویسنده/گان: 
سال عرضه: 
1395
2
امتیاز: 2 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.