مقالات

تحلیل موضوعی پژوهش های رشته مطالعات برنامه درسی به منظور شناخت وضع موجود

هدف از اجرای پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل موضوعی پژوهش های رشته مطالعات برنامه درسی به منظور شناخت وضع موجود است.

جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران: قلمرو روش شناسی

هدف پژوهش حاضر بررسی و بازنمایی قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران است.روش پژوهش، توصیفی و از نوع کمی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی بوده و به روش تحلیل مستندات انجام گرفته است.

یادگیری مجازی: نقش تئاتر در آموزش در دوران شیوع بیماری کووید 19

دیگر مشخص شده است که بیماری کرونا یا کووید 19 در حال حاضر تمام جهان را در نوردیده است. با توجه به اینکه مدارس و مراکز آموزشی برای جلوگیری از شیوع این بیماری در بسیاری از کشورهای جهان تعطیل شده‌اند، تمامی ساختارهای آموزشی جهت گیری‌های خود را از برگزاری کلاس‌های حضوری به برگزاری کلاس‌های مجازی تغییر داده‌اند. در مورد هنر نمایش این تغییر جهت‌گیری به سمت برگزاری مجازی کلاس‌ها و اجراها با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. این مقاله بر آن است تا تاثیر شیوع بیماری کووید 19 را بر روی نمایش آموزشی مورد بررسی قرار دهد.

تحلیلی بر صورت ‌بندی اهداف در نظام آموزشی ایران

پژوهش حاضر با هدف تبیین سیر تاریخی صورت‌‏بندی اهداف در نظام آموزشی ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات تاریخی-تحلیلی است و در پی پاسخگویی به این پرسش است که صورت‏‌بندی اهداف در گذشته از منظر رویکرد، الگو، کارکرد و توجه به تفاوتهای فردی چگونه تدوین شده است؟

شناسایی اکوسیستم کارآفرینی آموزشی، فرصت ها و تهدیدهای آن

شناخت اکوسیستمی که کارآفرینان آموزشی با آن مواجه اند برای حمایت و توسعه کارآفرینی آموزشی به عنوان یک ضرورت برای تحول، بهبود و نوآوری حوزه آموزش لازم است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی به دنبال شناسایی اکوسیستم، فرصت ها و تهدیدهای کارآفرینی آموزشی است.

معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

در این تحقیق تلاش شده تا بر مبنای »روش نظریه پردازی داده بنیاد در مطالعات علوم انسانی«، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل زمینه ساز و تقویت کننده سواد انقلاب اسلامی  برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود.

انقلاب اسلامی و آموزش و پرورش

 به مناسبت بزرگداشت ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کتابخانه و مرکز اسناد سازمان در این شماره از سری مقاله نامه‌ها، با توجه به اهمیت موضوع انقلاب اسلامی و نقش آن در تحول آموزش و پرورش و همچنین نقش کتاب‌های درسی در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به دانش‌آموزان،  به ارائه مقالاتی پیرامون موضوع مورد نظر پرداخته است.