مقالات

واژگان فارسی در زیست شناسی

شرح بعضی واژگان علمی فارسی در کتاب زیست‌شناسی 1، پایه دهم

گویچه(globule/گلبول)

گروه واژه‌گزینی زیست‌شناسی فرهنگستان زبان ‌و ادب فارسی در دفتر اول(سال 1384) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژه بیگانه «گلبول» با تعریف «هر یک از یاخته‏های شناور در خون»، معادل «گویچه» را تصویب کرده است. مقوله دستوری این واژه اسم و ساخت‌واژه آن به‌صورت [اسم(گوی) + پسوند (ـ چه)] است. در ساخت این اسم از فرایند واژه‌سازی اشتقاق استفاده شده است. « ـ  چه» پسوند تصغیر است.

دلالت‌های تربیتی نهج البلاغه بر اسلامی‌سازی عناصر برنامه درسی

پژوهش حاضر با هدف اسلامی سازی عناصر برنامه درسی بر اساس آموزه های تربیتی امیر مومنان علی (ع) در نهج البلاغه انجام شده است. 

بررسی مصوبات قانونی و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

بررسی اسناد و مصوبات قانونی و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برای تولید برنامه درسی ملی

این مطالعه در مسیر شناسایی دلالت‌های ضمنی و آشکار مرتبط با برنامه درسی در اسناد و مصوبات قانونی و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و استخراج دلالت‌ها و آموزه‌های آن‌ها (در قالب اصول و سیاست‌ها) برای تولید برنامه درسی ملی بوده است؛ بنابراین اجرای آن از حیث هدف، تحلیلی، اکتشافی و از حیث روش کیفی است.

بررسی مطالعات نظری تطبیقی در زمینه برنامه درسی ملی

بررسی مطالعات نظری تطبیقی در زمینه برنامه درسی ملی در نظام‌های برنامه‌ریزی موفق متمرکز، نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز

کارآفرینی در برنامه درسی ملی

چکیده

یکی از مهم‌‌ترین عناصر هر نظام آموزشی برنامه درسی است که نقش تعیین‌کننده و انکار‌ناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های نظام آموزشی از نظر کمی و کیفی ایفا می‌کند. پژوهش‌ حاضر، با هدف بررسی و مقایسه جایگاه مؤلفه‌های شخصیتی کارآفرینی در اجرای عناصر برنامه درسی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‌های فنی‌‌‌و‌حرفه‌ای و کاردانش شهرستان دیواندره صورت گرفته است.