مقالات

مهارت های یادگیری قرن بیست و یکم

مهارت‌های یادگیری قرن بیست‌ویکم بخشی از جنبش رو به رشد بین‌المللی، با تمرکز بر مهارت‌های موردنیاز دانش‌آموزان، به‌منظور آماده شدن برای موفقیت در یک جامعه به سرعت در حال تغییر و دیجیتال است.

مقابله با اخبار جعلی

اخبار جعلی تاریخی به بلندای قدمت بشر دارند. با این حال، پیچیده شدن روابط انسانی، پیشرفت فناوری و کثرت رسانه‌ها موجب شده که امروزه این امر به مسئله‌ای بسیار مهم‌تر از همیشه تبدیل شود

خواندن این مقاله را به همه دوستان ارجمندم توصیه می‌کنم

خواندن این مقاله را دوست ارجمندم آقای دکتر سرکار آرانی به من توصیه کرد. مقاله‌ای است حاوی تحلیل‌ها و نقد یکی از چهره‌های معروف تاریخ‌ نگاران آموزشی- دایانا راویک- در مورد تجربه‌های آموزشی چند دهه در امریکا، که در شماره پائیز سال 92 در رشد آموزش ریاضی چاپ شده است.

 

اشاعه برنامه درسی ملی، بایسته سازمانی

در راستای ارائه برنامه­ حجت­‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌­ریزی آموزشی در قالب «کاستی­ها و بایسته­‌ها» و استقبال ایشان از دریافت نظرها و پیشنهادهای مدیران، متخصصان و کارشناسان مرتبط در خصوص محورهای ارائه شده، به نظر می­رسد یکی از بایسته­‌های کلیدی و محوری در راستای ماموریت­های سازمان، اشاعه برنامه درسی ملی است.

به سوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

"برنامه درسی اسلامی" یکی از مفاهیم و عرصه‌های نوظهور درحوزه مطالعات برنامه درسی است که دستور کارخود را به اسلامی کردن برنامه درسی بر اساس جهان بینی توحیدی اختصاص داده است. البته تاکنون مقهوم نظری روشن و قابل دفاعی از ماهیت برنامه درسی اسلامی و حدود و ثغور آن عرضه نشده است.

ویژگی‌های یک کتاب درسی مطلوب

آنچه در این‌جا مطرح می‌شود ویژگی‌های یک کتاب درسی مطلوب را نشان می‌دهد و در شرایط کنونی ایران انتظار نمی‌رود همه‌ی این ویژگی‌ها در کتاب‌های درسی وجود داشته باشد یا رعایت شود. امید می‌رود کارشناسان و نویسندگان کتاب‌های درسی با توجه بیش‌تر به این ویژگی‌ها در راستای آماده‌سازی کتاب‌های بهتر گام‌های بلندتری بردارند. همچنین، در نظر داشتن این ویژگی‌ها به معلمان و کارشنان امکان می‌دهد که نقد علمی بهتری از کتاب‌ها و مواد آموزشی داشته باشند و این توانایی را به معلم می‌دهد که هنگام تنظیم طرح درس به همه‌ی هدف‌ها و معیارهای آموزشی توجه داشته باشد.

آسیب‌شناسی مبانی معرفتی علوم انسانی از دیدگاه قرآنی

 برای تولید علوم انسانی متعالی در مرحله اول باید قرآن را به عنوان یک "کتاب" علمی و آکادمیک، که می ‏توان با آن علوم انسانی متعالی تولید کرد، نگاه کنیم.

  موضوع علوم انسانی فعل انسان است و فعل انسان، چون با اراده او پیوند می ‏خورد می‏ تواند الهی و یا غیر الهی و بلکه ضد الهی باشد؛ لذا علوم انسانی قابلیت آن را دارد که به الهی و غیرالهی و ضد الهی طبقه بندی شود.

نشاط و شادی در مدارس

شناسایی و ایجاد زمینه برای رشد خصایل ممتاز بشری، اولین دغدغه دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کلیه فعالیت‌های علمی یا فرهنگی است که صاحب‌نظران این امر باید با تمام وجود خود را وقف ایفای این وظیفه سنگین کنند.