مقالات

مهندسی فرهنگ، اصول و فرایند

دستیابی به اجماع مفهومی از مهم ترین معضلات تولید علم در عرصه مقولات انسانی است و پس از آن حصول توافق در مورد چگونگی حل مسائل، تنگنایی جدی برای متفکران و تحلیلگران از یک سو و سیاست مداران و دولتمردان از سوی دیگر است

97
پته آموزشی ؛ حق انتخاب یا مالکیت؟

پته آموزشی از روشهایی است که دسترسی والدین را به مدارس افزایش می‌دهد و سبب ایجاد حق انتخاب مدرسه برای والدین می شود.

97
تغییر در نظام آموزشی

در مباحث مربوط به نقد نظام آموزشی کشور، باید آموزش عمومی را از آموزش عالی تفکیک کرد چرا که هم‌اکنون مسئولیت هر کدام از آنها به‌عهده وزارتخانه‌ای جداست و برنامه‌های آنها نیز براساس سطح آموزش متفاوت است

97
جایگاه فیزیک در برنامه درسی علوم تجربی دوره عمومی

این مقاله به طور موردی جایگاه کلمه انرژی را در برنامه درسی علوم تجربی دوره عمومی مورد نقد و بررسی قرار داده است.

97
پداگوژی و فقه

این روزها  انتشار  اظهار نظر آیت‌الله سبحانی  و  آیت‌الله حسینی بوشهری  در خصوص بخشنامه و شیوه‌نامه حذف  مشق‌شب و جایگزینی آن با  تکالیف مهارت محور  واکنشهای متفاوتی را بر انگیخته است. مهم ترازهمه که این اظهارت همزمان شده است با ملاقات انجمن ناشران کتاب های کمک آموزشی با ایشان. از این رو هرکسی از جنبه ای به تحلیل این رویداد دست زده است.

97
کاهش قدرت استدلالی و ریاضی نسل جدید

تحقیقاتی که با موضوع بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از مفاهیم و فرآیندهای مختلف ریاضی انجام گرفته است، نشان می‌دهند که اغلب دانش‌آموزان در مناطق مختلف ایران در همه مقاطع تحصیلی در درک و فهم و انجام فرآیندها و مفاهیم ریاضی با مشکلاتی مواجه می‌شوند

97
راغب و ۲۱ + ۹

راغب اصفهانی، دانشمند قرن چهارم هجری، در باره شرایط یک دانشجو و دانش آموز خوب مواردی را بر می شمرد

97
تربیت اخلاقی

تربیت اخلاقی اگر بخواهد کارآمد شود، باید هم جنبهٔ قضاوتی و عقلانی در آن برجسته باشد و هم جنبهٔ گرایشی و احساسی.

 

97
آموزش مبتنی بر فرایندهای شناختی

یادگیری همراه با یک هدف آغاز می شود، اما اغلب وقتی درباره آموزش و مدرسه می اندیشیم، این مطلب را فراموش میکنیم. ادعای شانک (2011) آن است که آنچه شما میخواهید به دانش آموزان یاد دهید، ممکن است آن چیزی نباشد که او میخواهد یاد بگیرد.

97
کاوشگری در مورد مراحل و روند تدوین سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مراحل و روند تدوین برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی براساس دانش نظری موجود در حوزه طراحی و تدوین برنامه درسی و بررسی نحوه انجام آسیب شناسی و نیازسنجی های لازم در تدوین برنامه درسی ملی، انجام گرفته است.

97پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش