مقالات

زندگی به سبک ریاضی

آنچه ما از کلمه ریاضیات برداشت می‌کنیم صرفاً مبتنی بر شناخت مدرسه‌ای (یا در بهترین حالت، دانشگاهی) ما از این کلمه است.

1396سینا پرس
مقایسه خودبازداری در والدین با کودکان کم‌توان ذهنی

هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ جهت‌گیری زندگی، بنیان‌های اخلاقی وخودبازداری در والدین سازگار و ناسازگارکودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر است. 

1395 فصلنامه علمی- پژوهشی "کودکان استثنایی"
تأثیرحمایت اجتماعی غیررسمی بر سلامت روان مادران دارای کودک اُتیسم

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت اجتماعی غیررسمی بر سلامت روان مادران با کودکان دارای اختلال طیف اُتیسم است. 

1396 فصلنامه علمی- پژوهشی "کودکان استثنایی"
اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام

دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی منتشر شد که صفحات 7 الی 27  این نشریه به ارائه «اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام» پرداخته است. pdf این مقاله در آیکون ذیل قابل دسترس و مشاهده می باشد.

1396فصلنامه تربیت اسلامی
الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور

ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر مبنای بایسته‌های معرفت‌شناختی قرآن‌کریم.

1396فصلنامه نوآوری های آموزشی
«معلّم» بهترین کتاب درسیِ دانش آموز

شاید برای شما تعجب آور باشد نویسنده این سطور که یکی از برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی است، چرا امروز خودش جایگاه کتاب های درسی را نقد می کند و خواستار پایان دادن به دوران سلطنت کتاب های درسی در مدارس کشور است؟!

1396
اعتیاد به تلفن همراه، تعادل مغز را بر هم می‌زند

به‌تازگی متخصصان دریافته‌اند که اعتیاد به تلفن همراه در جوانان موجب بر هم خوردن ساختار شیمیایی مغز انسان شده و درنتیجه بر روی زندگی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

1396خبرگزاری
8 روش موثر در تقویت حافظه

آیا اخیرا فراموش کرده اید دسته کلید خود را کجا گذاشته اید؟ یا داخل اتاقی شده اید بدون اینکه بدانید برای چه کاری به آن سمت رفته اید؟ یا گاهی شماره تلفن منزل خود را فراموش کرده اید؟

1390وبگاه مدرسه من
تاثیر گروه همسال در تربیت کودکان و نوجوانان

مقاله حاضر کوششی است به این پرسش اساسی معلمان که؛ چگونه عملکرد دانش آموزان در آموزش را می توان بهبود و ارتقاء بخشید؟

1395نشریه الکترونیک چشم انداز آموزشی شماره 12
موک موبایلی (موبی‌موک): فرصتی در خدمت عدالت آموزشی

موک‌ها در کمتر از یک دهه از عمر خود، رشد چشمگیری داشتند و به شدت سنت و عمل آموزش رو در رو و کلاسیک را تحت تأثیر قرار داده اند.

1396