مقالات

کتابخانه ها در تمدن های باستان

فرهنگ کتاب و کتابداری در جهان باستان موضوعی است که فصلنامه رشد آموزش تاریخ یکی از مقالات جدیدترین شماره خود را به آن اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نویسنده در این مقاله به کتابخانه‌های سومریان، بابلیان، آشوریان، هند و مصر و چین باستان و نیز ایران باستان اشاره کرده است.

حیات طیبه؛ زینت برنامه درسی

مفهوم و معنای حقیقی حیات طیّبه را در فلسفه خلقت انسان باید جستجو کرد. گاهی به دلیل سطحی نگری و ارتباط برقرار نکردن بین چند موضوع مرتبط بهم دچار کج اندیشی می‌شویم و با این اندیشه کج سراغ مفاهیم متعالی می‌رویم. یکی از آنها که در اسناد بالا دستی تعلیم و تربیت به عنوان یک هدف غایی طرح گردیده و از آن دفاع شده مفهوم حیات طیّبه است.

چرا باید به سند آموزش 2030 نه بگوییم؟ !

چند سالی است که موضوع سند 2030 و اجرای آن در کشور عزیزمان ایران مطرح است، هر چند پس از تأکیدات مقام معظم رهبری اجرای این سند رسماً متوقف شده است اما همچنان بحث­های بسیاری پیرامون این موضوع بویژه در محافل تعلیم و تربیتی مطرح است. در این نوشتار سعی خواهد شد ضمن معرفی، مرور اجمالی و تطبیق محتوایی سند 2030 با اسناد بالادستی تعلیم و تربیت، به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شود.

مختصات برنامه درسی فطرت گرای توحیدی

برنامه درسی چه به عنوان یک حوزه معرفت و چه به عنوان یک طرح و نقشه تربیت و یادگیری و چه به عنوان فرایندی که باید به یک سند مکتوب قابل دفاع منتهی شود در شرایط کنونی موقعیت حساسی را سپری می‌کند. منظور از شرایط کنونی، بحث و گفتگوها و گاهی قضاوتها و پیش داوریهای غیر اصولی در ارتباط با برنامه درسی است که در حواشی موضوع بسیار اساسی سند تحول بنیادین به عمل می‌آید.

هدف غایی تعلیم و تربیت در دیدگاه استاد مطهری و لیپمن با یکدیگر تفاوت دارد

به گزارش پایگاه خبری رب، دکتر فاطمه صدر، در مقاله‌ای که در بیست‌وهشتمین شمارۀ دوفصلنامۀ «تربیت اسلامی» منتشر کرد،  دیدگاه شهید مطهری را با دیدگاه متیو لیپمن دربارۀ اهداف تعلیم و تربیت بررسی کرد.

پژوهش‌هایمان چه نسبتی با اکنون و آینده دارد؟

دکتر رضا داوری اردکانی در سرمقالۀ شصت‌ونهمین نشریۀ فرهنگستان علوم، نسبت میان علم و اخلاق را بررسی کرد. رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به مفهوم اخلاق در علم نوشت: در جهان قدیم غایت علم کمال انسان بود اما در جامعه جدید باید فکر کرد که ما چه غایتی داریم و علم در راه رسیدن به آن غایت چه کمکی می‌کند. وی تأکید کرد وظیفه اخلاقی دانشمندان نشان دادن راه گذشت از توسعه‌نیافتگی است.

 

شیوه‌های تربیتی امام رضا (ع) بر مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه‌ی رضویه

اگرچه بسیاری از محققان و پژوهشگران حوزه‌ی مطالعات علوم اسلامی کوشیده‌اند به بازشناسی سخنان گهربار ائمه اطهار (علیهم السلام) و بررسی مبانی و اصول دیدگاه ایشان بپردازند، اما آنچه تاکنون مطرح شده، بیشتر شرح و تفسیر احادیث منقول از آنان همراه با غلبه‌ی نگاه شرح حالی و سیره‌نگاری بوده است.