مقالات

انواع سواد از دیدگاه یونسکو

گرچه در گذشته ملاک سواد در توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن خلاصه می شد، اما امروزه بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است که  دارای پارامتر های زیر باشد.

1396رسانه, دایا رهیافت
مفهوم مالکیت در کودکان

برای اینکه کودکی بتواند وسایل و اسباب بازی هایش را به اشتراک گذاشته و به دوستانش اجازه بدهد که از آن استفاده کنند، این است که درک درستی از مفهوم مالکیت پیدا کرده باشد. 

1396سایت سلامت
زندگی به سبک ریاضی

آنچه ما از کلمه ریاضیات برداشت می‌کنیم صرفاً مبتنی بر شناخت مدرسه‌ای (یا در بهترین حالت، دانشگاهی) ما از این کلمه است.

1396سینا پرس
مقایسه خودبازداری در والدین با کودکان کم‌توان ذهنی

هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ جهت‌گیری زندگی، بنیان‌های اخلاقی وخودبازداری در والدین سازگار و ناسازگارکودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر است. 

1395 فصلنامه علمی- پژوهشی "کودکان استثنایی"
تأثیرحمایت اجتماعی غیررسمی بر سلامت روان مادران دارای کودک اُتیسم

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت اجتماعی غیررسمی بر سلامت روان مادران با کودکان دارای اختلال طیف اُتیسم است. 

1396 فصلنامه علمی- پژوهشی "کودکان استثنایی"
اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام

دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی منتشر شد که صفحات 7 الی 27  این نشریه به ارائه «اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام» پرداخته است. pdf این مقاله در آیکون ذیل قابل دسترس و مشاهده می باشد.

1396فصلنامه تربیت اسلامی
الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور

ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر مبنای بایسته‌های معرفت‌شناختی قرآن‌کریم.

1396فصلنامه نوآوری های آموزشی
«معلّم» بهترین کتاب درسیِ دانش آموز

شاید برای شما تعجب آور باشد نویسنده این سطور که یکی از برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی است، چرا امروز خودش جایگاه کتاب های درسی را نقد می کند و خواستار پایان دادن به دوران سلطنت کتاب های درسی در مدارس کشور است؟!

1396
اعتیاد به تلفن همراه، تعادل مغز را بر هم می‌زند

به‌تازگی متخصصان دریافته‌اند که اعتیاد به تلفن همراه در جوانان موجب بر هم خوردن ساختار شیمیایی مغز انسان شده و درنتیجه بر روی زندگی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

1396خبرگزاری
8 روش موثر در تقویت حافظه

آیا اخیرا فراموش کرده اید دسته کلید خود را کجا گذاشته اید؟ یا داخل اتاقی شده اید بدون اینکه بدانید برای چه کاری به آن سمت رفته اید؟ یا گاهی شماره تلفن منزل خود را فراموش کرده اید؟

1390وبگاه مدرسه من