مقالات

الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور

ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر مبنای بایسته‌های معرفت‌شناختی قرآن‌کریم.

1396فصلنامه نوآوری های آموزشی
«معلّم» بهترین کتاب درسیِ دانش آموز

شاید برای شما تعجب آور باشد نویسنده این سطور که یکی از برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی است، چرا امروز خودش جایگاه کتاب های درسی را نقد می کند و خواستار پایان دادن به دوران سلطنت کتاب های درسی در مدارس کشور است؟!

1396
اعتیاد به تلفن همراه، تعادل مغز را بر هم می‌زند

به‌تازگی متخصصان دریافته‌اند که اعتیاد به تلفن همراه در جوانان موجب بر هم خوردن ساختار شیمیایی مغز انسان شده و درنتیجه بر روی زندگی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

1396خبرگزاری
8 روش موثر در تقویت حافظه

آیا اخیرا فراموش کرده اید دسته کلید خود را کجا گذاشته اید؟ یا داخل اتاقی شده اید بدون اینکه بدانید برای چه کاری به آن سمت رفته اید؟ یا گاهی شماره تلفن منزل خود را فراموش کرده اید؟

1390وبگاه مدرسه من
تاثیر گروه همسال در تربیت کودکان و نوجوانان

مقاله حاضر کوششی است به این پرسش اساسی معلمان که؛ چگونه عملکرد دانش آموزان در آموزش را می توان بهبود و ارتقاء بخشید؟

1395نشریه الکترونیک چشم انداز آموزشی شماره 12
موک موبایلی (موبی‌موک): فرصتی در خدمت عدالت آموزشی

موک‌ها در کمتر از یک دهه از عمر خود، رشد چشمگیری داشتند و به شدت سنت و عمل آموزش رو در رو و کلاسیک را تحت تأثیر قرار داده اند.

1396
اهمیت بالای روابط خانوادگی در اشتیاق به تحصیل فرزندان

بر اساس نتایج پژوهشی که توسط محققین ایرانی انجام شده، تقویت هیجان‌پذیری و ارتقای جو عاطفی خانواده به صورت مثبت و سازنده، می‌تواند اشتیاق دانش‌آموزان به تحصیل را افزایش دهد.

1396راهبردهای شناختی
مقدمه ای بر مبنا و معنای نظریه تعلیم وتربیت فطرت گرایی توحیدی

دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، «مقدمه ای بر مبنا و معنای نظریه تعلیم وتربیت فطرت گرایی توحیدی» به قلم دکتر رحمت الله مرزوقی دانشیار دانشگاه شیراز را منتشر کرد.

1395شورای هماهنگی علمی
طراحی آموزشی، چرا و چگونه؟

همانطور که یک نقشه کش برای آینده خود دست به طراحی می زند، تمامی معلمان در کلاس درس نیاز به طراحی و ترسیم نوعی طرح برای آینده دارند. طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ساخت شناختی و ویژگیهای دانش آموزان، تعریف شده است.

1392سایت معلم
۱۲ ویژگی یک مدرسه موفق

نقش محیط‌های بنیادی، یعنی خانواده و زمینه‌های تعلیم و تربیتی آن مستغنی از تاکید و گفتگو است، اما چون معلم به عنوان سازنده و فرم‌دهنده شخصیت دانش‌آموز نقش کلیدی دارد باید در درجه اول و پس از وی بقیه کارکنان مدرسه به درجات بالایی از بلوغ فکری رسیده باشند.

1396رسانه جمعی. ویستا