مقالات

رابطه بین پیشرفت تحصیلی و IQ

والدین عزیز آن است در مورد هوش فرزندان خود به این نکته توجه داشته باشید که هوش پارامتری چندبعدی است و انواع مختلف دارد درحالی که IQ تنها یک عدد است و بنابراین پیشرفت تحصیلی کودک شما باید در زمینه هوش های چندگانه انجام گیرد و شما نباید نگران عدد IQ فرزند خود باشید.

1394سایت های علمی پژوهشی
SQ چیست؟

این مقاله انواع هوش را از دیدگاه صاحب نظران مورد بررسی قرار داده است.

1394سایت های علمی پژوهشی
راهبردهای خواندن: آنچه که نباید انجام داد

بلندخوانی به تربیت دانش‌آموزانی انجامیده است که می‌توانند سریع‌تر و با درستی بیشتر بلندخوانی کنند، لیکن درک مطلب صامت خوانی آنان بهبود نیافته است.  با در نظر گرفتن این امر که خواندن مستقل همراه با درک مطلب مطلوب، هدف غایی آموزش سواد است، این گیج‌کننده است که چرا بلندخوانی تا این حد رواج دارد.

1394 EDUCATIONAL LEADERSHIP
نگاهی به آموزش هنر در مدارس ایران

دانش‌­آموزان سرزمین حافظ ، سعدی، جامی، مولوی، بهزاد و کمال‌الملک نباید از هنر بومی خود دور شوند؛ تمام کشورهای شرق و غرب نیز، آموزش فرهنگ و هنر ملی خود را برای تقویت پایه‌های هویت ملی مورد نظر قرار می‌دهند.

1394خبرگزاری فارس
مقایسه سبک زندگی ایرانی- اسلامی و سبک زندگی غربی

پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان نوین و مدرنیته است و کسانی که در جوامع مدرن زندگی می کنند برای توصیف کنش های خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده  می کنند. افراد تحت تاثیر رسانه ها به سلیقه ها و ارزش های خود شکل می دهند و این سلیقه ها و ارزشهاست که منجر به بروز رفتار و در نهایت شکل گیری سبک زندگی آنها می شود.

1394سایت
تصویری که من از ایران دارم

یک سعودی در ایران: تصویری که من از ایران ارائه می‌دهم با تصویر و تصوری که در عربستان و کشورهای دیگر وجود دارد بسیار متفاوت است. اکثر واکنش‌ها به نوشته‌ها و تجربیات خوب من از ایران بسیار مثبت بوده است هرچند گاهی واکنش‌های منفی نیز وجود دارد.

1394پارسینه
خلأ آموزش اجتماعی در توسعه آموزش از راه دور

با اتمام طرح های ۸۱ تکفا در آموزش و پرورش و با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص مراکز آموزش از راه دور بیان نکاتی چند در زمینه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در این حوزه ضروری است.

1394رسانه های جمعی
مدیریت سیتمهای اطلاعاتی (MIS) چیست؟

مدیریت سیتمهای اطلاعاتی (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژی اطلاعات است در پشتیبانی از فعالیتهای تجاری, چرا که تجارت روز به روز متحول می گردد و در این میان همواره افرادی با قدرت تحلیل بالا و زاویه دید و پیشینه تجاری مورد نیاز هستند تا فرایندهای تجاری را بارورتر کنند.

1394رسانه های جمعی
تئوری روابط عمومی ناب

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران مهمترین تقسیم بندی از ارتباطات اجتماعی تقسیم ارتباطات اجتماعی به: الف: ارتباطات انسانی و ب: ارتباطات رسانه ای است. 

1394رسانه های جمعی
آموزش محتوای غنی در پیش‌دبستان

کودکان پیش‌دبستانی، یادگیری خواندن از روی متن را با تمرین خواندن و نوشتن شروع می‌کنند.  محتوای یادگیری پیش‌دبستانی‌ها، با توسعه مهارت‌ها و عملکردهای خواندن و نوشتن، بهبود می‌ یابد. توانایی‌های جدید آن‌ها معنادار می‌شود، چرا که در فهم جهان به کودکان کمک می‌کند.

1394نشریات الکترونیکی چشم انداز آموزشی