مقالات

تدوین الگوی اسلامی - ایرانی مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور

 

این پژوهش با هدف طراحی الگوی اسلامی  ایرانی مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور با استفاده از رویکرد پارادایمی اشتراوس و کوربین(1393) برای نظریه داده بنیاد و به روش کیفی انجام شد.

تربیت زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی با‌ تأکید ‌بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

تمدن­سازی، فرایندی پیچیده، زمان­مند و متأثر از عوامل گوناگون است که برای محقق‌شدن آن، پشتوانه ­های مادی و معنوی بسیاری لازم است. دراین‌میان، آنچه اهمیت می­ یابد، چگونگی تحقق تمدن است.

واکاوی و تبیین ماهیت و مبانی برنامه درسی هم افزا

مفهوم «هم‌افزایی» اولین بار در حوزه علوم زیستی و سپس در حوزه علوم مدیریتی پا به عرصه گذاشت. پس از ورود موفقیت‌آمیز این مفهوم در حوزه‌های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم ارتباطات، بکارگیری آن در حوزه برنامه درسی نیز رایج شد.

تبیین نمودهای صریح و جنبه‌های مستتر نقش‌آفرینی‌ ارزش‌ها

 

تبیین نمودهای صریح و جنبه‌های مستتر نقش‌آفرینی‌ ارزش‌ها در نظریه‌ برنامه‌درسی و برنامه‌ریزی درسی

مدل‌های نظام راهنمایی مورد نیاز تحول بنیادین آموزش و پرورش

اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها از سه «مدل مشاوره‌ای» تحصیلی، شغلی یا سازشی سخن به میان آورده‌اند، اما نسبت به«مدل‌ راهنمایی» بومی یا غیر بومی ساکتند. سه مدل یادشده نمی‌توانند همه اهداف اسناد فوق را محقق سازند و نیاز به مدل‌هایی متناسب با اهداف اسناد تحول احساس می‌شود.