مقالات

تربیت زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی با‌ تأکید ‌بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

تمدن­سازی، فرایندی پیچیده، زمان­مند و متأثر از عوامل گوناگون است که برای محقق‌شدن آن، پشتوانه ­های مادی و معنوی بسیاری لازم است. دراین‌میان، آنچه اهمیت می­ یابد، چگونگی تحقق تمدن است.

واکاوی و تبیین ماهیت و مبانی برنامه درسی هم افزا

مفهوم «هم‌افزایی» اولین بار در حوزه علوم زیستی و سپس در حوزه علوم مدیریتی پا به عرصه گذاشت. پس از ورود موفقیت‌آمیز این مفهوم در حوزه‌های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم ارتباطات، بکارگیری آن در حوزه برنامه درسی نیز رایج شد.

تبیین نمودهای صریح و جنبه‌های مستتر نقش‌آفرینی‌ ارزش‌ها

 

تبیین نمودهای صریح و جنبه‌های مستتر نقش‌آفرینی‌ ارزش‌ها در نظریه‌ برنامه‌درسی و برنامه‌ریزی درسی

مدل‌های نظام راهنمایی مورد نیاز تحول بنیادین آموزش و پرورش

اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها از سه «مدل مشاوره‌ای» تحصیلی، شغلی یا سازشی سخن به میان آورده‌اند، اما نسبت به«مدل‌ راهنمایی» بومی یا غیر بومی ساکتند. سه مدل یادشده نمی‌توانند همه اهداف اسناد فوق را محقق سازند و نیاز به مدل‌هایی متناسب با اهداف اسناد تحول احساس می‌شود.

یاددهی- یادگیری: روش ها، راهبرد

کتابخانه و مرکز اسناد با هدف آگاهی رسانی جاری از منابع اطلاعاتی روزآمد مرتبط با اهداف و برنامه‌های سازمان، اقدام به تهیه مقاله نامه‌هایی با موضوعات مربوطه می نماید. در این شماره با توجه به اهمیت مقوله یادگیری، مقالات ارائه شده به موضوع روش ها و راهبردهای یادگیری اختصاص دارد.

مقاله نامه برنامه درسی

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان با هدف آگاهی رسانی جاری از منابع اطلاعاتی روزآمد مرتبط با اهداف و برنامه‌های سازمان، اقدام به تهیه مقاله نامه‌هایی با موضوعات مرتبط نموده است. مقاله نامه‌ها شامل اطلاعات کتاب‌شناختی و چکیده مقالات می‌باشد. لازم به ذکر است فایل تمام متن مقالات از طریق مراجعه به سایت مجلات قابل دسترس است.