مقالات

نویسنده این مقاله به برخی از کج فهمی‌ها که دانش‌آموزان در فرایند یادگیری با آن‌ها مواجه می‌شوند اشاره کرده است که عبارتند از: کج فهمی در باب قوانین نیوتون، کج فهمی در حوزه نجوم، کج فهمی در موضوع گرما و ترمودینامیک، کج فهمی درباره پرتابه ها، کج فهمی در حوزه الکتریسیته.

1394
مجله رشد فیزیک

هویت ملی، هم عامل هم بستگی و شکل گیری روح جمعی در یک ملت و هم وجه مشخصه آن در میان ملل دیگر است. در واقع قوام و دوام زندگی توام با عزت و آزادی هر ملت، به هویت کلی آن در معنای عام و گسترده بستگی دارد.

1394
فصلنامه رشد تاریخ

مدیریت چیزی نیست جز شناخت راه‌های موفقیت سازمان و برنامه‌ریزی جهت ارتقای این موفقیت‌ها، افزایش عوامل تسهیل کننده و برطرف کردن مشکلات و کاهش یا رفع موانع. با توجه به این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری دهد. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به ویژه برای مدیران به منزله یک مزیت رقابتی در هر سازمان مطرح است.

1394
مجله رشد مدیریت مدرسه

از دیدگاه افلاطون، ارواح و نفوس آدمیان به ویژه جزء عاقله آن‌ها، پیش از اینکه وارد کالبد مادی آدمیان شوند، در عالم معقولات وجود داشته‌اند. به عبارت دیگر، از دیدگاه افلاطون نفس و روح آدمی قدیم است نه حادث. بنابراین تعلم و یادگیری چیزی جز یادآوری نیست  و چون روح مرگ ناپذیر است و بارها زندگی را از سر می‌گیرد، 

1394
مجله رشد معارف

 فصلنامه رشد آموزش هنر، شماره 44، زمستان 1394 با مطالبی متنوع و خواندنی منتشر شد.

1394
مجله رشد هنر

مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد، رقابت سالم، محرکی است که نوآوری در صنایع مختلف را تقویت کرده و به افزایش هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه کمک می‌کند. 

1394
رسانه های جمعی

نتایج بررسی بین تعداد اختراعات ثبت شده و تولیدات علمی ایران نشان می دهد که روند رشد این دو شاخص، چندان با یکدیگر هماهنگ نبوده و تعداد اختراعات هرگز نتوانسته مانند تولیدات علمی رشد خود را حفظ کند.

1394

فروردین ماه گذشته، «جان جیو هوآنگ» (Junjiu Huang) نخستین مقاله علمی جهان را با موضوع «نتایج تغییرات ژنتیکی در جنین انسان» منتشر کرد. 

1394
سایت های علمی پژوهشی

برای ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 47 مؤلفه، برای ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 29 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیستی و بدنی 8 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری 13 مؤلفه، تبیین شده است.

1394
خبرگزاری فارس

کارهای خوب و مثبت را همه دوست دارند و آن را تحسین و تمجید می‌کنند، به خصوص در دوران تحصیلی و ایام کودکی و نوجوانی تأثیراتی که تشویق و ترغیب در زندگی انسان‌ها می‌گذارد آنچنان است که هویت فردی و شخصیتی را شکل داده و اساس رفتارها و عملکردهای افراد در آینده خواهد شد.

1394
روزنامه کیهان

Pages