مقالات

 فصلنامه رشد آموزش هنر، شماره 44، زمستان 1394 با مطالبی متنوع و خواندنی منتشر شد.

1394
مجله رشد هنر

مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد، رقابت سالم، محرکی است که نوآوری در صنایع مختلف را تقویت کرده و به افزایش هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه کمک می‌کند. 

1394
رسانه های جمعی

نتایج بررسی بین تعداد اختراعات ثبت شده و تولیدات علمی ایران نشان می دهد که روند رشد این دو شاخص، چندان با یکدیگر هماهنگ نبوده و تعداد اختراعات هرگز نتوانسته مانند تولیدات علمی رشد خود را حفظ کند.

1394

فروردین ماه گذشته، «جان جیو هوآنگ» (Junjiu Huang) نخستین مقاله علمی جهان را با موضوع «نتایج تغییرات ژنتیکی در جنین انسان» منتشر کرد. 

1394
سایت های علمی پژوهشی

برای ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 47 مؤلفه، برای ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 29 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیستی و بدنی 8 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری 13 مؤلفه، تبیین شده است.

1394
خبرگزاری فارس

کارهای خوب و مثبت را همه دوست دارند و آن را تحسین و تمجید می‌کنند، به خصوص در دوران تحصیلی و ایام کودکی و نوجوانی تأثیراتی که تشویق و ترغیب در زندگی انسان‌ها می‌گذارد آنچنان است که هویت فردی و شخصیتی را شکل داده و اساس رفتارها و عملکردهای افراد در آینده خواهد شد.

1394
روزنامه کیهان

سیناپرس: وضعیت تولید علم علوم انسانی در ایران با بررسی مستندات علمی این حوزه در پایگاه مجلات بین المللی رصد شده و آمارها نشان می دهد که در مجموع علوم انسانی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است. 

1394
رسانه های جمعی

خوش خلق با بیان اینکه والدین نیز باید در برابر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر احساس مسئولیت بیشتری در قبال فرزندانشان داشته باشند، گفت: علاوه بر برخوردهای امنیتی، انتظامی و مقابله ای، ارتباط صمیمانه اعضای خانواده با یکدیگر می تواند سد محکمی در مقابل کشش قشر نوجوان به سوی مصرف مواد مخدر باشد.

1394
خبرگزاری ایرنا

هدف اصلی این مقاله بحث و بررسی در مورد پژوهش‌های کیفی است. بنابراین، ابتدا ویژگی‌های مهم پژوهش‌های کیفی و اختلاف‌های مهم بین اینگونه پژوهش‌ها و پژوهش‌های کمّی بررسی می‌شود. 

1394
رسانه های جمعی

دبیر شورای هماهنگی علمی از بررسی سیر تکمیلی سواد علمی بر اساس گزارش های pisa در کمیته مطالعات تطبیقی شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد.

مشروح این گزارش در فایل pdf ضمیمه قابل مشاهده و دریافت می باشد.

1394
سایت های علمی پژوهشی