مقالات

مختصات برنامه درسی فطرت گرای توحیدی

برنامه درسی چه به عنوان یک حوزه معرفت و چه به عنوان یک طرح و نقشه تربیت و یادگیری و چه به عنوان فرایندی که باید به یک سند مکتوب قابل دفاع منتهی شود در شرایط کنونی موقعیت حساسی را سپری می‌کند. منظور از شرایط کنونی، بحث و گفتگوها و گاهی قضاوتها و پیش داوریهای غیر اصولی در ارتباط با برنامه درسی است که در حواشی موضوع بسیار اساسی سند تحول بنیادین به عمل می‌آید.

هدف غایی تعلیم و تربیت در دیدگاه استاد مطهری و لیپمن با یکدیگر تفاوت دارد

به گزارش پایگاه خبری رب، دکتر فاطمه صدر، در مقاله‌ای که در بیست‌وهشتمین شمارۀ دوفصلنامۀ «تربیت اسلامی» منتشر کرد،  دیدگاه شهید مطهری را با دیدگاه متیو لیپمن دربارۀ اهداف تعلیم و تربیت بررسی کرد.

پژوهش‌هایمان چه نسبتی با اکنون و آینده دارد؟

دکتر رضا داوری اردکانی در سرمقالۀ شصت‌ونهمین نشریۀ فرهنگستان علوم، نسبت میان علم و اخلاق را بررسی کرد. رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به مفهوم اخلاق در علم نوشت: در جهان قدیم غایت علم کمال انسان بود اما در جامعه جدید باید فکر کرد که ما چه غایتی داریم و علم در راه رسیدن به آن غایت چه کمکی می‌کند. وی تأکید کرد وظیفه اخلاقی دانشمندان نشان دادن راه گذشت از توسعه‌نیافتگی است.

 

شیوه‌های تربیتی امام رضا (ع) بر مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه‌ی رضویه

اگرچه بسیاری از محققان و پژوهشگران حوزه‌ی مطالعات علوم اسلامی کوشیده‌اند به بازشناسی سخنان گهربار ائمه اطهار (علیهم السلام) و بررسی مبانی و اصول دیدگاه ایشان بپردازند، اما آنچه تاکنون مطرح شده، بیشتر شرح و تفسیر احادیث منقول از آنان همراه با غلبه‌ی نگاه شرح حالی و سیره‌نگاری بوده است.

واژگان فارسی در زیست شناسی

شرح بعضی واژگان علمی فارسی در کتاب زیست‌شناسی 1، پایه دهم

گویچه(globule/گلبول)

گروه واژه‌گزینی زیست‌شناسی فرهنگستان زبان ‌و ادب فارسی در دفتر اول(سال 1384) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژه بیگانه «گلبول» با تعریف «هر یک از یاخته‏های شناور در خون»، معادل «گویچه» را تصویب کرده است. مقوله دستوری این واژه اسم و ساخت‌واژه آن به‌صورت [اسم(گوی) + پسوند (ـ چه)] است. در ساخت این اسم از فرایند واژه‌سازی اشتقاق استفاده شده است. « ـ  چه» پسوند تصغیر است.