مقالات

نسبت اختراعات به تولیدات علمی ایران چقدر است؟

نتایج بررسی بین تعداد اختراعات ثبت شده و تولیدات علمی ایران نشان می دهد که روند رشد این دو شاخص، چندان با یکدیگر هماهنگ نبوده و تعداد اختراعات هرگز نتوانسته مانند تولیدات علمی رشد خود را حفظ کند.

1394
ویراستار جنین

فروردین ماه گذشته، «جان جیو هوآنگ» (Junjiu Huang) نخستین مقاله علمی جهان را با موضوع «نتایج تغییرات ژنتیکی در جنین انسان» منتشر کرد. 

1394سایت های علمی پژوهشی
تحلیل محتوای نهج البلاغه بر اساس ساحت های شش گانه ی تربیتی سند تحول

برای ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 47 مؤلفه، برای ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 29 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیستی و بدنی 8 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری 13 مؤلفه، تبیین شده است.

1394خبرگزاری فارس
تشویق، عامل یادگیری

کارهای خوب و مثبت را همه دوست دارند و آن را تحسین و تمجید می‌کنند، به خصوص در دوران تحصیلی و ایام کودکی و نوجوانی تأثیراتی که تشویق و ترغیب در زندگی انسان‌ها می‌گذارد آنچنان است که هویت فردی و شخصیتی را شکل داده و اساس رفتارها و عملکردهای افراد در آینده خواهد شد.

1394روزنامه کیهان
سهم علوم انسانی از تولید علم

سیناپرس: وضعیت تولید علم علوم انسانی در ایران با بررسی مستندات علمی این حوزه در پایگاه مجلات بین المللی رصد شده و آمارها نشان می دهد که در مجموع علوم انسانی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است. 

1394رسانه های جمعی
ضرورت آشنایی با مواد اعتیادآور نوین در قالب کتاب های درسی

خوش خلق با بیان اینکه والدین نیز باید در برابر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر احساس مسئولیت بیشتری در قبال فرزندانشان داشته باشند، گفت: علاوه بر برخوردهای امنیتی، انتظامی و مقابله ای، ارتباط صمیمانه اعضای خانواده با یکدیگر می تواند سد محکمی در مقابل کشش قشر نوجوان به سوی مصرف مواد مخدر باشد.

1394خبرگزاری ایرنا
پژوهش کیفی چیست؟

هدف اصلی این مقاله بحث و بررسی در مورد پژوهش‌های کیفی است. بنابراین، ابتدا ویژگی‌های مهم پژوهش‌های کیفی و اختلاف‌های مهم بین اینگونه پژوهش‌ها و پژوهش‌های کمّی بررسی می‌شود. 

1394رسانه های جمعی
بررسی گزارش های pisa در شورای هماهنگی علمی

دبیر شورای هماهنگی علمی از بررسی سیر تکمیلی سواد علمی بر اساس گزارش های pisa در کمیته مطالعات تطبیقی شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد.

مشروح این گزارش در فایل pdf ضمیمه قابل مشاهده و دریافت می باشد.

1394سایت های علمی پژوهشی
کدام راهبرد تدریس تأثیرگذارتر است؟

«کدام راهبرد تدریس تأثیرگذارتر است؟». این یک پرسش جدی است، راهبردهای متفاوت تدریس به مراحل متفاوتی از فرایند یادگیری کمک می کنند. بنابراین اگر قرار  است آموزشی اتفاق بیفتد که تثبیت ‌شود، سؤال این نیست که چه باید کرد، بلکه سؤال این است که چرا و چه موقع باید آن را انجام داد. پاسخ به این سؤال با  این درک روشن شروع می شود که چگونه مغز، اطلاعات جدید را به حافظة بلند مدت منتقل می‌کند.

1394نشریات الکترونیکی چشم انداز آموزشی
49 جمله برای تقویت اعتماد به نفس کودکان

می خواهید کاری کنید تا فرزندتان احساس مهم بودن بکند؟ انجام این کارها و گفتن این جملات کمک بزرگی برای تحقق این هدف به شما می کنند.

وب سایت پزشک آنلاین: می خواهید کاری کنید تا فرزندتان احساس مهم بودن بکند؟ انجام این کارها و گفتن این جملات کمک بزرگی برای تحقق این هدف به شما می کنند.

1394رسانه های جمعی