مقالات

والدین عزیز آن است در مورد هوش فرزندان خود به این نکته توجه داشته باشید که هوش پارامتری چندبعدی است و انواع مختلف دارد درحالی که IQ تنها یک عدد است و بنابراین پیشرفت تحصیلی کودک شما باید در زمینه هوش های چندگانه انجام گیرد و شما نباید نگران عدد IQ فرزند خود باشید.

1394
سایت های علمی پژوهشی

این مقاله انواع هوش را از دیدگاه صاحب نظران مورد بررسی قرار داده است.

1394
سایت های علمی پژوهشی

بلندخوانی به تربیت دانش‌آموزانی انجامیده است که می‌توانند سریع‌تر و با درستی بیشتر بلندخوانی کنند، لیکن درک مطلب صامت خوانی آنان بهبود نیافته است.  با در نظر گرفتن این امر که خواندن مستقل همراه با درک مطلب مطلوب، هدف غایی آموزش سواد است، این گیج‌کننده است که چرا بلندخوانی تا این حد رواج دارد.

1394
EDUCATIONAL LEADERSHIP

دانش‌­آموزان سرزمین حافظ ، سعدی، جامی، مولوی، بهزاد و کمال‌الملک نباید از هنر بومی خود دور شوند؛ تمام کشورهای شرق و غرب نیز، آموزش فرهنگ و هنر ملی خود را برای تقویت پایه‌های هویت ملی مورد نظر قرار می‌دهند.

1394
خبرگزاری فارس

پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان نوین و مدرنیته است و کسانی که در جوامع مدرن زندگی می کنند برای توصیف کنش های خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده  می کنند. افراد تحت تاثیر رسانه ها به سلیقه ها و ارزش های خود شکل می دهند و این سلیقه ها و ارزشهاست که منجر به بروز رفتار و در نهایت شکل گیری سبک زندگی آنها می شود.

1394
سایت

یک سعودی در ایران: تصویری که من از ایران ارائه می‌دهم با تصویر و تصوری که در عربستان و کشورهای دیگر وجود دارد بسیار متفاوت است. اکثر واکنش‌ها به نوشته‌ها و تجربیات خوب من از ایران بسیار مثبت بوده است هرچند گاهی واکنش‌های منفی نیز وجود دارد.

1394
پارسینه

با اتمام طرح های ۸۱ تکفا در آموزش و پرورش و با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص مراکز آموزش از راه دور بیان نکاتی چند در زمینه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در این حوزه ضروری است.

1394
رسانه های جمعی

مدیریت سیتمهای اطلاعاتی (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژی اطلاعات است در پشتیبانی از فعالیتهای تجاری, چرا که تجارت روز به روز متحول می گردد و در این میان همواره افرادی با قدرت تحلیل بالا و زاویه دید و پیشینه تجاری مورد نیاز هستند تا فرایندهای تجاری را بارورتر کنند.

1394
رسانه های جمعی

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران مهمترین تقسیم بندی از ارتباطات اجتماعی تقسیم ارتباطات اجتماعی به: الف: ارتباطات انسانی و ب: ارتباطات رسانه ای است. 

1394
رسانه های جمعی

کودکان پیش‌دبستانی، یادگیری خواندن از روی متن را با تمرین خواندن و نوشتن شروع می‌کنند.  محتوای یادگیری پیش‌دبستانی‌ها، با توسعه مهارت‌ها و عملکردهای خواندن و نوشتن، بهبود می‌ یابد. توانایی‌های جدید آن‌ها معنادار می‌شود، چرا که در فهم جهان به کودکان کمک می‌کند.

1394
نشریات الکترونیکی چشم انداز آموزشی

Pages