شفاف سازی در خصوص نحوه انتخاب متون برای کتاب­‌های درسی فارسی

با توجه به این که پس از درج خبری درباره نحوه انتخاب متون برای کتاب­های درسی فارسی برداشت های مختلفی پیش آمده است، لازم است به منظور شفاف سازی موضوع توضیحی داده شود.

هر یک از کتاب­های فارسی دوره دوم متوسطه هشت فصل دارند که هر کدام از فصول رسالت خود را ایفا می کنند، به گونه ای که در مجموع کتابی به نام فارسی پدید می آید که در راستای سیاست­های مصوب نظام آموزشی و اسناد بالادستی تدوین شده است. در تدوین هر کتابی دو مرحله اتفاق می افتد اول انتخاب محتوا و دوم سازماندهی یا چینش آن. بنابراین وقتی در فصلی مانند سفر و زندگی قرار است متنی از سفرنامة ناصر خسرو بیاید، این متن به لحاظ تناسب با عنوان و موضوع فصل دیگری مثل ادبیات تعلیمی، تفاوت پیدا می­کند. در این حال می­بینیم از نظر انتخاب متن، مثلاً سفر به بصره ناصرخسرو نسبت به متون دیگراز شعرا و نویسندگان اولویت دارد. در فصل ادبیات انقلاب اسلامی نیز وقتی می­بایست یکی از موضوعات مهم این فصل مثلاً شهید و شهادت مطرح شود، شعر آقای مرتضی امیری اسفندقه در خصوص شهید حججی نسبت به شعری دیگر از شعرای ادبیات فارسی معاصر یا کلاسیک اولویت انتخاب خواهد داشت. لذا در مقام مقایسه نمی­توان گفت فرد خاصی در حوزه فرهنگ و ادبیات برفرد یا افراد دیگری برتری دارد، بلکه بنابر ضرورت تناسب موضوعات و اهداف هر فصل با  مخاطبان، شعر یا نثر مورد نیاز آن فصل انتخاب می­شود.    

ارسال نظر

Image CAPTCHA