مشروح مطالب مطرح شده در برنامه تلویزیونی پرسشگر 23 اسفند ماه

مشروح مطالب مطرح شده در برنامه تلویزیونی پرسشگر شبکه آموزش که با حضورخانم معصومه نوروزی نماینده دفتر طراحیو  تولید فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در 23 اسفند ماه برگزار شد به شرح زیر است:

 

مهمانان برنامه

خانم نوروزی نماینده دفتر طراحی و تولید بسته های ایدگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

خانم مشکات اسدی نماینده سازمان فناوری و اطلاعات

 

(تماس تلفنی با  مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش آقای عمادی)

مجری برنامه آقای عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: روشن بفرمایید در مورد آزمون ها، چه نهایی چه کنکور  تصمیم چه چیزی است؟

 آقای عمادی: چون بعد از عید ممکن است تعطیلی ادامه پیدا کند، پنج وضعیت پیش بینی کردیم. اگر بعد از 15 فروردین مدارس شروع بشود ما با یک ماه وقفه رو به رو شدیم و آن را با آموزش از راه دور کارسازی کردیم و پیش بینی شده 5 شنبه ها هم به آموزش اضافه شود وبعد از آن تغییر چندانی در برنامه امتحانات و کنکور نداریم. البته پیشنهاد دادیم بنا بود شروع امتحانات از تاریخ 17 خرداد شود و ازمون سراسری هم حدود پانزده الی بیست روز تاخیر بیفتد. چون سناریو ها قطعی نیست و فردا بحث و نهایی سازی میشود باید بگویم مثلا اگر مدارس از اردیبهشت باز شد آزمون ها با تاخیری برنامه ریزی می شوند و کنکور هم یک هفته یا دو هفته به تاخیر می افتد. اگر تاپآیان خرداد هم نتوانیم کلاس هارا تشکیل بدهیم باید فقط به آزمون ها در مرداد و شهریور فکر کنیم و سال تحصیلی را طوری تمام کنیم که به سال بعد آسیب نزند. نکته مد نظر ما این است که در هر حال کلاس حضوری برای رفع اشکال تشکیل شود و این فرجه حتما در نظر قرار می گیرد.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: آیا فردا شما در جلسه معاونین این جدول را استخراج می کند؟

عمادی:  برنامه باید در هر حال به ستاد ملی کرونا برود و از آنجا اجازه گرفته شود.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: معلمین در این آیام کارکردشان چگونه است؟

عمادی: از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آموزش برقرار است و  نظارت مدیران و ارتباطات را نیز داریم.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: البته بیشتر کار معلمان خودجوش است و کار سازماندهی نیست و سازمان دهی میطلبد.

عمادی: بله معلمان شاهکار کردند و مدیران مدارس خیلی نقش ایفا کردند.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: حقوق معلمان حق التدریس و  غیر دولتی و مستخدمین و خرید خدمات  چه می شود؟

عمادی: چون تعطیلات اضطراری بوده و همکاران مجازی و غیر حضوری انجام دادند حق همه پرداخت می شود.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: خانم دکترنوروزی سوال من این است که ما در عصر آی تی هستیم و یکی از موضوع هایی که ترند شده آی تی وکارآفرینی است وضع آموزش پرورش ما  در این زمینه چطور است؟

با تدوین سند تحول بنیادین بستر های خوبی  برای کارآفرینی و فناوری اطلاعات ایجاد شده. در این سند به ایجاد روحیه کارآفرینی و آمادگی بستر های فناوری اطلاعات  برای رشد و توسعه اشاره شده.  در برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری موضوعی اضافه شده به عنوان حوزه تربیت کار و فناوری که در پایه های ششم تا نهم کتاب درسی دارند البته در برنامه درسی ملی گفته شده است که از چهارم به بعد باید آموزش داده شود علی رغم اینکه کتاب تالیف شده ولی ساعت درسی فراهم نشده و باید ساعات آموزشی آن تصویب شود.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: درحال حاضر در سال 1398 هستیم امروز را با سال های1360که خودمان دانش آموز بودیم مقایسه بکنید. از ان زمان آی تی در دنیا خیلی رشد کرده ولی محتوایی که بچه های ما میخوانند در ایران هنوز این ها جا نگرفته و به دروس دیگر توجه می شود! ریشه چه است؟

خانم نوروزی: درست است. ما همگام با دنیا و رشد و توسعه فناوری و اطلاعات کارآفرینی در دنیا رشد نکردیم. همین الان درس کار و فناوری در پایه ششم فقط یک ساعت در هفته دارد و بصورت تک زنگ حساب می شود و در پایه های هفتم تا نهم دو ساعت دارد و ساعاتی که برای حرفه و فن در قدیم 3 ساعت بود و امروز که جای آن را کتاب کار و فناوری گرفته  به دروس دیگر اختصاص داده شده و مقاومت وجود دارد  که از دروس دیگر کم شود و  به درس هاس تحولی اضافه شود.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: خانم اسدی ما همگام با دنیا حرکت نکردیم شما ریشه  این مشکل را کجا میبینید؟

خانم اسدی: واقعیت این است که باید بپرسیم وزارت ارتباطات چکار میتواند بکند؟ همه وزارت خانه ها یک عنوان و وظیفه سنتی را یدک می کشند ولی برخی مدیران  علاوه بر عناوین سنتی دغدغه سایر حوزه ها را هم دارند و کنار ننشستند . ما در این حوزه نگاهمان به  آی سی تی و آموزش فناوری اطلاعات  از دو وجه است.  یکی آموزش و دیگری ابزاری برای آموزش. در اولی نیروی انسانی ماهر را نداریم و دغدغه اصلی ما این است و راهکار ما برگزاری دوره ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش  بوده است.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: لطفا ماهر را در یک جمله معنی بکنید.

خانم اسدی:  یعنی مهارت فناوری اطلاعات را داشتن. شما ببینید آموزش پرورش و هنرستان ها هرساله دانش آموزانی را در حوزه برنامه نویسی  دارند و دانشگاه ها هم در این گونه رشته های مبتنی بر فناوری اطلاعات  پذیرش زیادی دارند ولی چنددرصد آنها جذب بازار کار می شوند؟

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: خانم اسدی مشکل تعداد خروجی هاست یا اینکه این نیرو ها کارایی ندارند؟

خانم اسدی: مشکل این است شاید سرفصل ها مناسب باشند اما مهارت ندارند . مثلا آموزش و پرورش محتوای خوبی دارد مثلا در کتاب کار و فناوری مسائلی نظیر بوم کسب و کار آموزش می دهد ولی در بدنه آموزش پرورش نیرویی نداریم که آموزش بدهد و خود خلاق و آموزش دیده باشد. ما با همکاری آموزش پرورش در  سال قبل حدود سه هزار دانش آموز را تربیت کردیم. اگر در سال بعد خوشبینانه به سی هزار برسانیم آیا سی هزار کفایت می کند؟ برای اینکه این موضوع مقیاس پذیر باشد برای سرتاسر کشور راهکار این است که وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش در تربیت معلم کمک نماید. این محتواها را که وزارت ارتباطات در قالب رویداد های برنامه نویسی و ... آماده کرده است مقیاس پذیر شود. و پاسخ ما به آمادگی در همکاری  در این زمینه مثبت است.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی:خانم خانم دکترنوروزی آیا مشکل کمبود معلم آموزش دیده است؟

خانم نوروزی:یکی از چالش های ما همین است.ما در تولید محتوا خوب کار کردیم در دبستان از چهارم و در متوسطه دوم برای نظری و هنرستان  کتاب کارگاه نوآوری و تولید، کتاب کاربرد فناوری های نوین که در همه رشته های هنرستانی است ومحتوای خوبی مثل از ایده تا محصول دارد همچنین کتاب مدیریت تولید .

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: می گویید به جهت محتوا مشکل کمتر است ولی به اجرا می رسد اشکال دیده می شود. چرا آموزش پرورش  مشکل راحل نمی کند؟

خانم نوروزی: چون در نظام جدید تعدد کتاب تولید شده زیاد بود و این گونه کتاب ها نیاز به آموزش های ضمن خدمت و حتی باز آموزی دارد چون این محتواها تحولی هستند.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: به نظر می رسد مشکل دیگر نگاه فرهنگی برای موضوع است که فکر میکنند این دروس حاشیه است و اصل نیست. خانم اسدی شما میفرمایید ما امادگی داریم از شما میخواهیم که توضیح دهید.

خانم اسدی: تحولات بسیار سریع است . حال چرا ما فکر میکنیم وزارت ارتباطات میتواند به آموزش و پرورش و سایر حوزه های آموزشی کمک کند؟ چون با آخرین دستاورد ها آشنا هستیم و آنها را رصد میکنیم . مشکل در حوزه های مختلف هم هست ولی یکی از مشکلات که نبود معلمان تربیت دیده است، ما برای آن راهکار داریم.

(ارتباط تلفنی با آقای دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: سلام اقای دکتر خاکی. من از رویکرد وزارت علوم خوشحال شدم که سریع اقدام و عملیات داشتند و سوال این است که ترم های دانشگاه قرار است طولاتی تر شود؟

آقای خاکی:تا الان تعدادی از دانشگاه ها با آموزش الکترونیکی تا حدی عقب افتادگی بچه ها را جبران کردند بستگی دارد نیمه دوم فروردین چه شود و ما پیرو ستاد مرکزی هستیم اگر اجازه بازگشایی دهند نیازی به تمدید ترم نیست و با چند جلسه جبرانی حل می شود اما اگر تعطیلی ادامه پیدا کند طبیعتا صورت گزینه تمدید ترم است .

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: ما هفته پیش بازخورد منفی داشتیم که  دانشگاه ها آموزش الکترونیکی دارد و خیلی از دانشگاه های کم امکانات بستر و پلتفرم را ندارد باید چه کنند در بعضی دانشگاه های کم امکانات کلاسی برقرار نیست.

خاکی صدیق:دانشگاه ها در این قسمت سه دسته هستند یک دسته تجربه آموزش الکترونیکی دارند و مشکلی ندارند و زیرساخت دارند ولی به تکنولوژی برخی اساتید نا آشنا هستند که آموزش دیدند. دانشگاه های دیگر نسبتا بزرگ اند ومراکز استان ها هستند زیر ساخت هایی داشتند و اساتیدی داشتند وانها هم خوب جلو رفتند و شصت هفتاد درصد اجرا شده. بقیه نو تاسیس یا کوچک هستند و مشکل دارند برنامه این است که حدودا 20درصد موفق شدند. ما در دو دسته آخر کارگروه آموزش الکترونیک داریم 7 تا استاد مجرب این حوزه در مناطق مختلف کشور و مدیریت این حوزه با  دانشگاه شیراز است و دانشگاه هایی که متقاضی هستند و زیرساخت ندارند، آموزش ندیدند، مشاوره میخواهند، ابهامی دارند باید با کارگروه تماس بگیرند و مشاوره بگیرند . ما موسسات داریم که آموزش الکترونیکی در دستور کارشان بوده و گفتنند  ما آماده امکانات را در اخیتار دانشگاه هایی بگذاریم که امکانات لازم را ندارند و مشاوره را کارگروه های لازم  می دهند و تعدادی ازموسسات را هم تا به حال به آنها وصل کردند.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی:خانم اسدی سازمان فناوری و اطلاعات آمادگی دارد در چه بازه زمانی چه تعداد معلم را در چه مباحثی آموزش دهد با عدد و رقم بگویید؟

خانم اسدی: به ازای هر مدرسه، یک معلم معرفی نمایند و مثلا معلم فیزیک در ساعت اضافه تدریس نکند. جزئیات را در جریان نیستم و ساعت اجباری ضمن خدمت باید بگذارند بین بیست تا بیست و پنج ساعت برای هر معلم کفایت میکند. با موضوع آموزش کارآفرینی با حوزه آی تی.

(ارتباط تلفنی با آقای دکتر افشار بهمنی مدیر کل دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: با توجه به قول خانم اسدی در خصوص آموزش هر مدرسه یک معلم، حدودا چند معلم برای آموزش داریم؟

آقای بهمنی:  پنج تا هفت هزارمعلم. بیست و نهم تیر ماه امسال تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش داشتیم در راستای بند 69 برنامه ششم توسعه کشور که بتوانیم زیر ساخت های هوشمند که شبکه ملی مدارس را به  شبکه ملی اطلاعات وصل کنیم. ما در توانمند سازی معلمان نه تنها بلکه مدیران را هم بهره دهیم. برنامه پیشنهادی  ما چند بعد دارد در بحث حوزه آموزش های عمومی دبیران کار و فناوری زمینه ی این موضوع را دارد و ما تا بیست هزار نفر هم ظرفیت معلم ها را میتوانیم توسعه بدهیم. در بخش هنرستان ها هم در دوشاخه فنی و حرفه ای و کاردانش برای رشته شبکه و نرم افزار رایانه 15 درصد هنرجویانمان را پوشش میدهد.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی:خانم اسدی آیا میتواند این آموزش مجازی باشد؟ یا باید سنتی باشد؟ کرونا مشکلی ایجاد نمیکند برای این موضوع؟

خانم اسدی: میتواند  مجازی هم باشد ولی بهتر است فیزیکال باشد تا معلمان در رویداد هایی حضور یابند تا تیم ورک را یاد بگیرند در مراحل اول.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: آقای دکتر بهمنی چه زمانی را برای این آموزش پیشنهاد می دهید؟

آقای بهمنی: پیشنهاد من دو بعد دارد آموزش های مجازی را برای کاربرد فناوری های نوین و کارگاه نوآوری وکارآفرینی انجام دادیم ولی آموزش مجازی، مکمل آموزش حضوری است و بستر آموزش حضوری  باید باشد تا کامل کننده آموزش سال پیش باشد در تابستان 99 فرصت مناسبی است.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: آقای دکتر بهمنی ما در آموزش پرورش خروجی های برنامه ریزی و کد نویسی مبتنی بر آی تی داریم اما فاصله جدی با رشد در دنیا دارد و امارها گفته میشود مشغول کار نمی شوند این مساله چه ریشه ای دارد؟

آقای بهمنی: تحول های آموزش و پرورش مخصوصا در بخش فنی و حرفه ای مبتنی بر  نیاز سنجی بازار کار بوده و برنامه درسی محتوای ارزشمند متناسب با استاندارد های ملی و بین المللی تدوین شده ولی مشکل ما در فاصله بین این برنامه های مکتوب شده هست با برنامه های اجرا شده . یعنی در فاصله بین ستاد و  صف ما درگیری های زیادی داریم شما اشاره کردید که معلمان و مدیران ما خود جوش وارد عرصه جهاد آموزشی شدند. اگر ما بتوانیم یکی دوتا از این برنامه های کلان در آموزش وپرورش مثل مدرسه محوری بحث توسعه مشارکت ها را بیشتر توجه کنیم و تمرکز برنامه ریزی را  به سمت کاهش تمرکز ببریم یعنی اختیارات استان ها و مدارس رابیشتر کنیم هم کیفیت هم خروجی آموزشها با نیاز های منطقه ای و ملی وبازارکار بیشتر همراه می شود. سالی که گذشت سیاست های سازمانی ما همینطور بوده وآقای دکتر ذوعلم ریاست محترم سازمان به درستی بحث مدرسه محوری را در برنامه درسی قرار دادند و امیدواریم در عمل محقق شود.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: نام چند رشته که دانش آموزان با ورود در آن مستقیما در آی تی درس میخوانند نام ببرید؟ شبکه و نرم افزار رایانه ای فنی و حرفه ای که شش درس کارگاه تخصصی دارد.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: چنین رشته هایی داریم اما باز هم به سمت رشته های قدیمی میروند. آموزش وپرورش بیشتر باید توجیح و تشریح درزمینه معرفی این رشته ها بکند.

آقای بهمنی: در همین بحث ما چالش جدی داریم. تولید برنامه ها ومحتوها در جای خودش ولی اجرای برنامه ها نیاز به زیر ساخت متنوع دارد و تحقق این فقط از عهده آموزش پرورش بر نمی آید. قطعا نیاز دارد شرکای اجتماعی ما در بازار کار که توقع خدمت از فارغ التحصیلان ما دارند باید کمک کنند و کیفیت بالاتر را عرضه کنیم. بعد دیگر در سیاست گذاری است بطور مثال رشته شبکه و نرم افزار رایانه  رویکرد شایستگی محور دارد و پودمانی است  اما متاسفانه برایش کنکور در نظر گرفته اند و باید سمت نظام حافظه پرور برود که این سیاست ها تناقض دارد و دانش آموز ما باید به سمت حافظه محوری برود. ما از شرکای خود کمک گرفیتم منتها این همکاری فقط در تولید محتوا بوده. ما خواهانیم در ابعاد دیگر مثل همین آموزش معلم کمک نمایند. در شاخه کارودانش ما ده رشته داریم مثل تولید محتوای الکترونیکی و بازاریابی های مختلف. در کاردانش 160 رشته و در فنی 40 رشته داریم و میخواهیم بازآرایی کنیم و تنوع و تکثر بار زیر ساخت هارا سنگین میکند. مثال های دیگر رشته های  برنامه نویسی پایگاه داده، برنامه نویسی بازی های رایانه ای، طراحی و توسعه صفحات وب و..

 ما تفاهم نامه با وزارت ارتباطات داریم خودمان هم شبکه ملی مدارس و سامانه رشد را توسعه می دهیم  اما از وزارت ارتباطات توقع بیشتری داریم بعنوان شهروند برای تحقق تفاهم نامه.

عبدالعالی پرسشگر نظام آموزشی: خانم دکترنوروزی راهکاری که توجه به حوزه های کارآفرینی و آی تی بیشتر بشود و خروجی داشته باشیم چه است؟

خانم نوروزی: علاوه بر آموزش تخصص معلمان نیاز به رویداد های کارآفرینی داریم . البته برگزار کردیم مثلا جشنواره داریم برای دانش آموزان و بعضی ها را وزرات ارتباطات برگزار کرده ولی بصورت متمرکز نبوده و معمولا استان ها در استان خود اجرا کردند با همکاری پارک علم و فناوری و وزارت علوم و وزارت ارتباطات یا شهرداری ها که دانش آموزان ایده پردازی و محصول تولید نمودند.

خانم اسدی: در جمعبندی مطلب باید بگویم که ما کمپ برنامه نویسی داشتیم و تمرکزمون روی بچه های هنرستان بوده و تمام رشته ها در کمپ ها بودند و موفق شدند وب سایت بنویسند یا اپلیکیشن بسازند و در سال جدید هم در سرتاسر کشور داریم .البته مشکلات اجرایی هم داشتیم. این را بگویم که بالای هفتاد تا هشتاد درصد منتور های حوزه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و  بدون دستمزد همراه ما بودند و بالای سیصد  ساعت آموزش داند . آموزش های ما شروطی داشت  شرط اول فقط حضور مدارس دولتی بود تمرکز روی مناطق کم برخوردار بوده و رویداد های سال بعد برای سرتاسر کشور است. این را بگویم که آموزش معلمان به معنای متوقف کردن رویداد های دانش آموزان نیست.

ارسال نظر

Image CAPTCHA