کرونا کیست؟

محمدرضا سنگری نویسنده کشورمان نوشت: کرونا کیست؟ که ما را از دست‌هایمان، از چشم‌هایمان، حتی از نفس‌هایمان به وحشت انداخته است!

نگفتم کرونا چیست؟ که مرا با چیستی آن که هنوز هم روشن نشده است کاری نیست.

به راستی کرونا کیست که امروز یکّه تاز همه عرصه‌های جهانی شده است.کرونا کیست که به تنهایی در صدر اخبار همه رسانه‌ها نشسته است؟ در خلوت خانه‌ها همه روایت‌ها به او ختم می‌شود، همه گفت‌و‌گو ها!تبدیل به هیولای هولناکی شده است که نه تنها همه را ترسانده که ما را از خودمان و از صمیمی ترین دوستان و همنفسان نیز ترسانده است.

کرونا کیست که ما را از دست‌هایمان، از چشم‌هایمان، حتی از نفس‌هایمان به وحشت انداخته است! کرونا کیست که همه را به تعارض انداخته است، دینداران دو گروه شده‌اند جمعی نعمت و آزمون و حتی نماینده خدای رحمانش می‌دانند و برخی از نیرنگ‌های شیطان آخرالزمان!

کرونا کیست رستم یا اسفندیار، ضحاک یا فریدون، تشتر یا اَپوش، پرومته زنجیر گسسته یا پرومته آتش آور؛ تروریست بزرگ جهان یا توریست بزرگ جهان!
راستی مَنِ الکرونا؟
یکی کرونا را می‌ستاید که ما را به خودمان آورد، نعمت‌هایی را که نمی‌دیدیم به رخمان کشید، نعمت بوسیدن، دست فشردن، آزادانه دست در دست هم قدم زدن، نعمت دورهمی های سوگ و سور را.
کرونا تازیانه بیداری شد و ما را قدرشناس سلامتی کرد که نمی‌دیدیم، خدایی که سپاس نمی‌گفتیم. .... و دیگری کرونا را " نقمت" می‌بیند، فاجعه فلج کننده اقتصاد، فاجعه روابط انسانی، فاجعه ناگزیر سازیمان در پناه بردن به فضاهای مجازی برای دور کاری، فاصله اندازی میان همه چیز با عنوان فاصله گذاری ا جتماعی...

کرونا را برخی "وصل" کردن می‌دانند و گروهی "فصل" کردن.

راستی کرونا برای چه آمده است؛ وصل کردن ما یا فصل کردن ما؟ ! امروز دویست و شش کشور یعنی همه جهان، آشناترین فاتح خواب و بیداریشان کرونا است. قهرمانی که با همه و همه و همه چیز پنجه درانداخته است .

آیا کرونا ژانویه نیست؟ آخرین ماه سال میلادی مسیحی را ژانویه می‌گویند و ژانویه برگرفته از ژانوس است و ژانوس مجسمه‌ای است با دو چهره در اساطیر یونان! یکی در نهایت زشتی و یکی در نهایت زیبایی!

ژانویه دو چهره دارد یک روی آن به سمت سال گذشته است و روی دیگر آن به سمت سال آینده. ما کدام چهره را می‌بینیم، چهره زشت یا چهره زیبا را؟

لابد می‌گویید تا در کدام سمت مجسمه ایستاده باشیم. هرچه باشدکرونا فرصتی برای "تماشا" فراهم آورده است. این فرصت تماشا فرصت تماشای "خودمان" هم هست. فرصت تماشای "جهانی تازه" را که به تدریج دارد رقم می‌خورد. جهان دارد به "تماشای تازه ای" می‌رسد و این کار کروناست!

حالا ما از کدام سمت به کرونا نگاه می‌کنیم؟

*این مطلب در صفحه شخصی آقای دکتر سنگری در فضای مجازی منتشر شده است.

ارسال نظر

Image CAPTCHA