سخنرانی دکتر حسن ملکی با عنوان «ایدئولوژی و برنامۀ درسی»

بمنظور به اشتراک گذاری دانش ذخیره شده برای علاقه‌مندان و بهره‌برداری هرچه بیشتر از سخنرانی و مطالب ارزنده اساتید، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ واحد برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی مبادرت به پیاده سازی مطالب مطرح شده سخنرانان ارجمند کرده است. از آنجایی که اهمیت روایی مطالب مطرح شده اساتید محترم برای بارگزاری در اولویت قرار داشت، سعی گردید مطالب ارائه شده از سخنرانی اساتید به همان سبک سخنران محترم با اندکی ویرایش از زبان محاوره به متن، پیاده‌سازی گردد.

امید است متن ارائه شده از سخنرانی‌های اساتید، مورد استفاده علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد.

در همین راستا سخنرانی دکتر حسن ملکی با عنوان «ایدئولوژی و برنامۀ درسی» از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت و مشاهده می‌باشد.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی

ارسال نظر

Image CAPTCHA