نقش کرونا در رونمایی از ماهیت غرب وحشی و تمدن غنی ایران اسلامی

آری، وقت، وقت پرده برداری و رونمایی از ذات و فرهنگ واقعی و البته پوشالی دنیای غرب و تمدن غنی، عاشورایی و دفاع مقدسی ایران اسلامی است. جایی که عده‌ای برای تهیه خوراک و ماسک به هم حمله می‌کنند و در جایی دیگر مردم برای رزمایش کمک مومنانه دست از پا نمی‌شناسند و دعوا بر سر چگونگی کمک رسانی به هموطنانی است که نیازمند کمک و مساعدت بیشترند.

خبرگزاری دفاع مقدس، این روزها شاهد انجام رزمایش کمک مومنانه و همدلی مردم ایران در سطحی گسترده هستیم. رزمایشی که لبیک عمومی مردم متدین ایران اسلامی به فراخوان رهبرشان بود برای کمک به اقشار آسیب پذیر و اصنافی که از بحران کرونا دچار خسارت شده‌اند.

از این دست اقدام‌ها و حرکت‌ها کم ندیده‌ایم در کشوری که هشت سال تمام در یک رزمایش واقعی و البته سخت مقابل خیلی از کشورهای مستکبر دنیا ایستاد و با همت و وحدت و غیرت نگذاشت حتی یک وجب از خاکش به دست دشمن بیفتد.

این روزها بحران کرونا دوباره ذات و ماهیت اصلی خیلی از کشورها و رهبران دنیا را نمایان ساخت. ما ایرانی ها ضرب المثلی داریم مبنی بر اینکه در مواقع سختی و بحرانی است که می فهمیم چه کسی چند مرده حلاج است و معتقدیم که در حالت عادی و معمولی، ماهیت اصلی خیلی از اطرافیان چندان هویدا نیست و اینک همان کارزار روزهای سختی است که گریبان کشورها و ملت های دنیا را گرفته است.

ملت بزرگ ایران اسلامی به واسطه داشتن تمدن بزرگ ایرانی و فرهنگ غنی اسلامی همواره در مواقع حساس و بحرانی الگوی کشورها و ملت های دنیا بوده است. کشوری که در دوران دفاع مقدس اولین آزمون بزرگ و چالش منطقه ای خود را با سرافرازی و افتخار پشت سر نهاد و برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ زمین به یادگار گذاشت.

کرونا اما چالش جدید دیگری برای اهالی زمین است. چالش و بحرانی که ماهیت و ذات اصلی خیلی‌ها را نمایان ساخت. در جایی، رسانه‌های دنیا از فوران فرهنگ غرب وحشی خبر می‌دهند و تصاویر گویای تضاد رفتاری رهبرها و مردم کشورهایی است که خود را در شرایط عادی پشت زرق و برق ویترین‌ها و لباس‌های قشنگ شان پنهان کرده‌اند و در ایران اسلامی و البته در سکوت خبری بین الملل، شاهد جوشش و طوفان مردمی به لبیک رهبری هستیم که دغدغه اش رسیدگی به کسانی است که ممکن است در این بحران آسیب دیده باشند.

آری، وقت، وقت پرده برداری و رونمایی از ذات و فرهنگ واقعی و البته پوشالی دنیای غرب و تمدن غنی، عاشورایی و دفاع مقدسی ایران اسلامی است. جایی که عده ای برای تهیه خوراک و ماسک به هم حمله می کنند و در جایی دیگر مردم برای رزمایش کمک مومنانه دست از پا نمی شناسند و دعوا بر سر چگونگی کمک رسانی به هموطنانی است که نیازمند کمک و مساعدت بیشترند.

امید است رسانه های متعهد کشور عزیزمان همچون گذشته و البته پربارتر از پیش و با زبان های مختلف بین المللی به تحلیل این رویدادها و برخوردها و تناقض‌ها بپردازند تا مردم دنیا متوجه تفاوت و فرق واقعی فرهنگ‌ها و اندوخته‌های ملت‌ها و دولت‌ها شوند.

ارسال نظر

Image CAPTCHA