کارگاه فطرت‌گرایی توحیدی با عنوان «روش تدریس»

به‌منظور به اشتراک گذاری دانش ذخیره شده برای علاقه‌مندان و بهره‌برداری هرچه بیشتر از سخنرانی و مطالب ارزنده‌ی اساتید، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ واحد برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی مبادرت به پیاده‌سازی مطالب مطرح شده سخنرانان ارجمند کرده است.

از آنجایی که اهمیت روایی مطالب مطرح شده اساتید محترم برای بارگزاری در اولویت قرار داشت، سعی بر این است که مطالب ارائه شده از سخنرانی اساتید به همان سبک سخنران محترم با اندکی ویرایش از زبان محاوره به متن، پیاده‌سازی شود.

امید است متن ارائه شده از سخنرانی‌های اساتید، مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد.

در همین راستا سخنرانی دکتر حسن ملکی کارگاه آموزشی فطرت‌گرایی توحیدی با عنوان «روش تدریس» از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت و مشاهده می‌باشد.

گروه برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی

ارسال نظر

Image CAPTCHA