توانایی استفاده از گره‌ها و طناب‌ها برای دانش آموزان

یکی ازابزارهایی که امروزه همه افراد جامعه می بایست آن را به خوبی بشناسند ودر موقع لزوم استفاده نمایند طنابها می باشد. دانستن نوع، جنس طناب ونحوه کاربرد و نگهداری بهینه ازآنها درتثبیت عمرمفید طناب واستفاده موثر، کمک شایانی به ما می نماید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حاصل تابیدن و پیچش تعدادی زیادی الیاف با مواد اولیه گوناگون به یکدیگر می باشد، درنتیجه آن یک رشته مقاوم وطویل بوجود می آید که در مصارف مختلف بکارگرفته می شود؛ از جمله : مصارف خانگی، مصارف تولیدی (مانند بند کفش و...)، بستن، مهار وحمل اشیاء وتجهیزات، عملیات چاه، کوهنوردی وبسیاری موارد دیگر که بستگی به نوع کاربرد در اندازه های (قطر، طول) مختلف تولید می گردد.

انواع طناب عبارتند از:

1) طنابهای الیافی: (الف: مصنوعی: پلاستیکی، نایلونی و...  ب: طبیعی: کنفی، ابریشمی و...)

2) طنابهای سیمی: فولادی، برنزی و...

3) ترکیبی از هردو

 

 شناخت انواع گره وکاربرد آنها

مشخصات یک گره خوب :

یک گره خوب دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد :

1- کاربردی مناسب با آنچه که انتظار می رود، داشته باشد.

2- به راحتی گره زده شود.

3- به طناب صدمه وارد نسازد.

4- به راحتی باز شود.

5- بدون خطر بوده وخود بخود بازنشود.

6-مقاومت در برابر کشش و ضربه 

7-هنگامی که به آن فشار وارد می‌شود به راحتی باز نمی‌شود

8-با وارد شدن فشار به آن، محکم‌تر می‌شود

9-کوچک و کم حجم است

با مشخص شدن ویژگیهای یک گره استاندارد وصحیح باید این نکته را درنظرگرفت که برروی طناب نباید بیش از گره های موردنظر، گره های اضافی بزنیم، چرا که هرگره‌ای درقسمتی ازطناب زده شود، از قدرت طناب به میزان 25 الی60 درصد درمحلی که گره زده شده است، کاهش می­یابد.

باتوجه به این موضوع، درهنگامی که چیزی را می­کشیم باید به گره­های طناب توجه کافی بنمائیم . تعدادگره ها بسیار زیاد می­باشد و هرکدام از آنها کاربرد متفاوتی دارد ولی آنچه که مهم است، کاربرد مناسب هریک ازآنها می باشد . بطوری که یک گره نامناسب ممکن است باعث مرگ ویا جراحت کسی شود .
اجزا گره :

هرگره ازاجزائی تشکیل شده است، هنگامیکه این اجزاء بصورت منظم ومعقول در کنار یکدیگر قرار گرفتند، تشکیل یک گره را می دهد . این اجزاء در ( شکل زیر) نشان داده شده است .
(شکل 1) اجزاء گره (1) قوس: (2) حلقه از رو : (3) نیم خفت : (4) پیچ : (5) حلقه از زیر .

تقسیمات گره :

گره ها عموماً به سه گروه تقسیم می شوند :

1- گره هایی که بوسیله یک طناب بر روی خودش بسته می شود، مانندگره خفت، گره هشت و... .

2- گره هایی که برای بستن دو طناب به یکدیگر استفاده می شود، مانند: گره ماهیگیرو ....

3- گره هایی که به منظور بستن یک طناب به شیئی مورد استفاده قرار می گیرد. مانند : گره شکافدار و ....

انواع گره

 • گره دو سر طناب یک لا (Fisheman's Knot)
 • گره دو سر طناب دو لا (Double Fisheman's Knot)
 • گره دو سر نوار/گره مربع (Tape Knot)
 • گره‌های خود قفل شونده پروسیک (Prusilk Self Locking Knot)
 • گره بولاین/ بولین/ خرگوش (Bowline)
 • گره کلاوهیچ/ مست ورف/ خود حمایت (Clove Hitch)
 • گره نیمه ورف/ حمایت (Italian Munter Hitch Knot)
 • گره هشت یک لا (Figure Eight Knot)
 • گره هشت تعقیبی (Figure Eight Rethreaded)
 • گره لغزنده (Tautline Hitch Knot)
 • گره لغزنده (Sliding Sheet Bend Knot)
 • گره پروانه (Butterfly Knot)

ارسال نظر

Image CAPTCHA