بخش غیر دولتی رفیق ماست، نه رقیب

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

 

فعالیت های آموزشی بخش غیردولتی، مکمل فعالیت های دولتی است

 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: فعالیت های آموزشی بخش غیردولتی، مکمل فعالیت های دولتی است .
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتاب های آموزشی، با بیان این که مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی نموده است، اظهارکرد: مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند اما کتاب هایی که وارد مدرسه می شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر این که بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی دانیم،تصریح کرد: بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کنیم.

وی افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم ، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه های مدارس حائز اهمیت هستند

محمدیان با اعلام حمایت های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب های آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت ها بهرمند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درج مشخصات کتاب های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتاب نامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از حمایت های سازمان از کتاب های استاندارد برشمرد..

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتابهای آموزشی، اظهار کرد: مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی نموده است. البته مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می نماید. اما اگر بخواهد این کتابها وارد مدرسه شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کرده باشند.

وی اضافه کرد: البته ما بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی دانیم. بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب نمود.

دکتر محمدیان محصولات آموزشی و کمک آموزشی را از چند بُعد حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: ا- پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی 2- توسعه دانش و تعمیق مفاهیم 3- دانش افزایی معلمان 4- تجهیز کتابخانه های مدارس.

وی با اعلام حمایت های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: از کلیه کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتابهای آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید نمایند تا از این حمایتها بهرمند شوند.

وی درج مشخصات کتابهای برگزیده آموزشی پشت جلد کتابهای درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتابنامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از جمله حمایت های سازمان از کتابهای استاندارد برشمرد.

===============================================================================================================================================================================

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

بخش غیردولتی را رقیب آموزش و پرورش نمی‌دانیم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: فعالیت‌های آموزشی بخش غیردولتی، مکمل فعالیتهای دولتی است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتاب های آموزشی، با بیان این که مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی کرده است، اظهارکرد: مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند اما کتاب‌هایی که وارد مدرسه می شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر این که بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی‌دانیم،تصریح کرد: بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کنیم.

وی افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه های مدارس حائز اهمیت هستند.

محمدیان با اعلام حمایت های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب های آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت ها بهرمند شوند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درج مشخصات کتاب های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتاب نامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از حمایت های سازمان از کتاب های استاندارد برشمرد.

========================================================================================================================================

کد خبر:82437630 (5847640)|تاریخ خبر:02/12/1395|ساعت:12:56|

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

بخش غیردولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است

تهران - ایرنا - رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه بخش غیردولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، گفت: تولید کنندگان مواد آموزشی را باید به سمت تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کرد.

 

به گزارش ایرنا از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در شورای سیاستگذاری ساماندهی کتاب های آموزشی، اظهار کرد: این سازمان از ناشران و مولفان حمایت های مادی و معنوی می کند.
وی افزود: از تمامی افراد بویژه معلمان با تجربه ای که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند دعوت می شود با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب های آموزشی که روی پایگاه اینترنتی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت ها بهرمند شوند.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، درج مشخصات کتاب های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتابنامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبان آن را بخشی از حمایت های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از کتاب های استاندارد برشمرد.
محمدیان یادآور شد: مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی کرده است.
وی ادامه داد: البته مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند اما اگر بخواهیم این کتاب ها را وارد مدارس کنیم باید ممیزی و استاندارد های لازم را کسب کنند.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی از چند وجه پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه های مدارس حایز اهمیت است.
فراهنگ ** 1883 ** دریافت کننده: مریم جلوداران ** انتشار: امید غیاثوند

انتهای پیام /*

=====================================================================================================================================================

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

بخش غیر دولتی مکمل فعالیت‌های آموزشی دولتی است

دوشنبه 2 اسفند 1395 - 13:10
محمدیان
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی‌دانیم، تصریح کرد: بخش غیر دولتی مکمل فعالیت‌های آموزشی دولتی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتاب‌های آموزشی با بیان اینکه مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب‌های آموزشی کرده است، اظهار کرد: مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌کند اما کتاب‌هایی که وارد مدرسه می‌شود باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی‌دانیم، تصریح کرد: بخش غیر دولتی مکمل فعالیت‌های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کنیم.

وی افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پشتیبانی فعالیت‌های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم ، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه‌های مدارس حائز اهمیت است.

محمدیان با اعلام حمایت‌های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: از کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان با تجربه دعوت می‌کنم با مطالعه شاخص‌های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب‌های آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درج مشخصات کتاب‌های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب‌های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتاب نامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از حمایت‌های سازمان از کتاب‌های استاندارد برشمرد.

=======================================================================================================================================================

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

فعالیت‌های آموزشی بخش غیردولتی، مکمل فعالیت های دولتی است

شناسهٔ خبر: 3912483 - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸

جامعه > آموزش و پرورش

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: فعالیت‌های آموزشی بخش غیردولتی، مکمل فعالیت‌های دولتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتاب های آموزشی، با بیان این که مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی کرده است، اظهار کرد: مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند اما کتاب هایی که وارد مدرسه می شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر این که بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی دانیم، تصریح کرد: بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کنیم.

وی افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم ، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه های مدارس حائز اهمیت هستند

محمدیان با اعلام حمایت های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب های آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت ها بهرمند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درج مشخصات کتاب های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتاب نامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از حمایت های سازمان از کتاب های استاندارد برشمرد.

============================================================================================================================================================

رییس سازمان پژوهش اعلام کرد:

دعوت از معلمان با تجربه برای تولید محتوا

رییس سازمان پژوهش گفت: ما بخش غیردولتی را رقیب خود نمی‌دانیم. بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولیدکنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتابهای آموزشی، اظهار کرد: مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی نموده است. البته مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می نماید. اما اگر بخواهد این کتابها وارد مدرسه شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کرده باشند.

وی اضافه کرد: البته ما بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی دانیم. بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب نمود.

دکتر محمدیان محصولات آموزشی و کمک آموزشی را از چند بُعد حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: ا- پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی ۲- توسعه دانش و تعمیق مفاهیم ۳- دانش افزایی معلمان ۴- تجهیز کتابخانه های مدارس.

وی با اعلام حمایت های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: از کلیه کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتابهای آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید نمایند تا از این حمایتها بهرمند شوند.

وی درج مشخصات کتابهای برگزیده آموزشی پشت جلد کتابهای درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتابنامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از جمله حمایت های سازمان از کتابهای استاندارد برشمرد.

======================================================================================================================================

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به حمایت از ناشران و مولفان کتاب‌های کمک آموزشی از معلمان باتجربه دعوت کرد تا با مطالعه شاخص‌های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب‌های آموزشی، آثار خود را متناسب با آن تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در شورای سیاست‌گذاری ساماندهی کتاب‌های آموزشی با بیان این که مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب‌های آموزشی کرده است، اظهار کرد: مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌کند اما کتاب‌هایی که وارد مدرسه می‌شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر این که بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی‌دانیم، تصریح کرد: بخش غیردولتی مکمل فعالیت‌های آموزشی دولتی است نه رقیب آن بنابراین باید تولیدکنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کنیم.

وی افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پشتیبانی فعالیت‌های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه‌های مدارس دارای اهمیت هستند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، محمدیان با اعلام حمایت‌های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: افرادی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه از معلمان باتجربه دعوت می‌کنم با مطالعه شاخص‌های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب‌های آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت‌ها بهرمند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درج مشخصات کتاب‌های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب‌های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتاب نامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از حمایت‌های سازمان از کتاب‌های استاندارد برشمرد.

====================================================================================================================================================

ارسال نظر

Image CAPTCHA