اطمینان می دهم که دولت در چارچوب فرهنگ ایران عمل خواهد کرد

روحانی:
"در مورد بیانیه ٢٠٣٠ به مردم و رهبر بزرگوار اطمینان می دهم که دولت تصریح کرده است که در چارچوب فرهنگ ایران به آن پایبند خواهد بود"

ارسال نظر

Image CAPTCHA