معلم یک رسانه است

این یک توصیه دینی است که انسان نباید دمی از آموختن باز ایستد1 و بازماندن از آموختن برای یک انسان ناپسند و مثابه مرگ اندیشه و عقلانیت است.2

و در این میان کسانی که ماموریت اجتماعی و تعامل عمومی دارند بیش از دیگران به دانش افزایی نیازمندند.

دانش افزایی لزوما مدرک و گواهی های مرسوم نیست که گاهی این خود افت دانش و توانمند سازی میشود.

دانش افزایی برخورداری از دانش روزآمد، مهارت و تخصص های به روز شغلی و فنون ارتباطات متناسب با ماموریت است.

کم نیستند کسانی که مدارج عالیه ظاهری دارند اما سواد و دانش لازم را ندارند.

ادعا و اسناد مثبته دارند اما از حداقل های مهارتی و فنی بهره مند نیستند.

و دور نباشد که لشگر مدرک داران مدعی و بی سواد یکی از چالشهای جدی نظام تعلیم و تربیت آینده شود.

معلم باید با تاسی به آموزه های دینی3 مطالعه جهت‌مند، کارامد و موثر داشته باشد و هر روز با اندوخته های جدید فعالیت خود را  بهبود ببخشد. 

و این اقتضای دانش است که هر روز نو و  تازه می‌شود وانسان اجتماعی ناگزیر باید خود را از این قافله کنار نکشد بلکه بهره خود را از این جریان پرشتاپ افزون سازد و این یک قانون استثناناپذیر انسانی است4.

باید معلم به لحاظ اندیشه ورزی و تولید دانش عمومی و تخصصی شاخص باشد.

و کارنامه فعالیت سنواتی ایشان با ارایه آثار فاخر و سودمند علمی غبطه آمیز گردد.

و امروز که بمدد فضاهای مجازی والکترونیکی دسترسی ها آسان و انبوه شده است دیگر عذری از جنس هزینه و زحمات چاپ و کاغذ و نشر و توزیع و سرمایه نیست؛ بلکه هر معلم می تواند یک رسانه از جنس تعلیم و تربیت باشد.

سایت، وبلاگ، کانال و دهها بستر برای به اشتراک گذاشتن دانش واندیشه؛ بهترین ظرفیت برای توسعه و ترویج دانش و خدمات آموزشی و علمی است.

و معلم به لحاظ حضور علمی و آموزشی و نشاط فرهنگی در بستر شبکه‌های اجتماعی می تواند دامنه حضور و ارتباطات خود را وسعت بخشیده وبه ماموریت های خود شتاب بیشتری بدهد.

معلم با وجود این ظرفیت ضمن پیشگامی برای دانش آموزان می تواند به الگویی علمی و فرهنگی مانند شود که علم، دانش افزایی و مهارت های شغلی و... را به شایستگی جلوه نماید و اقبال بیشتری برانگیزاند.

پاورقی

۱/طه ۱۱۴

۲/نهج البلاغه حکمت  ۳۷۲

۳/نهج الفصاحه حدیث ۱۲۶

۴/بصایرالدرجات جلد ۱صفحه ۳۹۵

ارسال نظر

Image CAPTCHA