در ماتم مدیر با اخلاق و معنویت آموزش و پرورش

غلامحسین حیدری از جمله مدیرانی بود که با شور و اشتیاق به تعلیم و تربیت همت گماشت
وی با تجربه های گرانسنگی که در عرصه مدیریت مدرسه، منطقه، استان و ستاد داشت از فرصت خدمت به نظام تعلیم و تربیت به نیکی سود برد
حیدری مردی پرتلاش با اهتمام و جدیت و باورمند در خدمت به نظام تعلیم و تربیت شناخته می‌شد
رویکردهای تربیتی در کنار اخلاق و معنویت از ایشان؛ مدیری متخلق، متعهد و وقت گذار ساخته بود
عشق به خدمت و علاقه مفرط به تربیت دانش اموزان در رفتار و کلام ایشان موج می زد
حیدری با وجود مدیریت های ستادی و استانی و مشاغل عدیده حاشیه ای از فرصت ارتباط با علما و بخصوص بزرگان اهل معنی بازنماند
شخصیت مکتبی و انقلابی ایشان بشدت متاثر از روحانیت اصیل و خود ساخته بود و ایشان می کوشید پیوستگی ارتباط با این بزرگان را حفظ کرده و در تعمیق معنویت و رفتار شخصی و سازمانی خود بهره مند شود
حیدری افزون بر خدمات ستادی؛ در حوزه های صف و در خراسان بزرگ دهه های شصت و هفتاد کارنامه قابل قبولی در حوزه آموزش و تربیت بدست داد
نگارنده که سنواتی توفیق همکاری با ایشان را داشتم
وی را مردی خستگی ناپذیر، انقلابی، وقت گذار و عاشق خدمت و تربیت یافتم
و اینک که رخت رحلت به تن کرده و به رجعتی ابدی پای گذارده بهترین واژه در تعریف و توصیف شخصیت ایشان همان است که در آغاز آورده ام.

ایشان را اگر بخواهیم در قالب دو واژه مختصر به تصویر کشیده و مشخصه شاخص ایشان را بیاوریم چیزی نیست جز اینکه بگوییم: حیدری مدیر با اخلاق و معنویت در آموزش و پرورش بود

ارسال نظر

Image CAPTCHA