تغییر صوری ساختار نظام آموزشی

سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه در اجرای سند تحول به سمت تاسیس دانشگاه فرهنگیان حرکت کردیم گفت: این امر کاملاً همسو با مضامین تحولی در سند تحول بنیادین بود، اما در تاسیس و عملیاتی کردن آن شتاب بیش از اندازه به خرج داده شد.

به گزارش ایسنا، محمود مهرمحمدی ضمن بررسی چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور، اظهار کرد: آموزش و پرورش دستاورد خوبی به لحاظ توسعه جغرافیایی و فراهم کردن زمینه دسترسی به آموزش برای افراد واجب‌التعلیم داشته که افتخار آمیز بوده و جزو شاخص‌های مهم ارزیابی علمکرد میزان توسعه در دنیاست.

وی افزود: در دسترس بودن آموزش فارغ از جنسیت، قومیت و سطح اقتصادی شاخص بسیار مهمی است. هرچند با آموزش و پرورش مطلوب، فرسنگ‌ها فاصله داریم که بیشتر به تامین فرصت‌های کیفی آموزش برمی‌گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان با اشاره به کیفیت آموزش گفت: اگر بخواهیم شاهد یک اتفاق مناسب و چشمگیر در این زمینه باشیم، نیازمند یک توافق نخبگانی و واقعاً سراسری هستیم، البته تلاشی در این جهت صورت گرفته و سند تحول بنیادین تهیه شده که نقاط برجسته‌ای دارد، اما در راستای رسیدن به یک فهم جمعی و چه بسا نوپدید و جدید از کیفیت در یادگیری و تعریف ماموریت‌های آموزش و پرورش شاید نیاز به یک بازاندیشی داشته باشیم.

مهرمحمدی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم امر بهبود کیفی آموزش را با یک هم افزایی قابل توجهتر دنبال کنیم. در سند تحول مفاهیمی مورد استفاده قرار گرفته که ممکن است نیاز به یک بازتعریف داشته باشد. باید انتظار داشته باشیم که یک کیمیایی به دست بیاید و این ترکیب یک تحول شیمیایی را رقم بزند که همان تحول در تربیت شهروندان آینده است.

وی افزود: باید به همه ساحت‌های تربیتی نظر داشته باشیم اما در نهایت انتظارمان این است شخصی که از سیستم آموزشی خارج می‌شود یک شهروند آگاه باشد. این یک بازتعریف و تفسیر از مضامین والایی است که در سند تحول مطرح شده است. اگر به این اجماع برسیم که کیفیت در مفهوم شهروندی تعریف می‌یابد، بسیار روشن‌تر، روان‌تر و با انرژی بیشتر به سمت تحول در کیفیت که گم شده آموزش و پرورش امروز ماست حرکت می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان درباره موانع اجرای سند تحول بنیادین نیز گفت: مضامین تحولی کمتر مورد عنایت قرار گرفته و در کف مدرسه یا به عبارتی در خط مقدم تعلیم و تربیت یعنی کلاس درس نشانی از مفاهیم تحولی نمی بینیم؛ گرچه آمارهای میدانی نشان می‌دهد حدود 30 درصد از مضامین سند تحول اجرایی شده است.

وی افزود: در اجرای سند تحول به سمت تاسیس دانشگاه فرهنگیان حرکت کردیم که اتفاقی کاملاً همسو با مضامین تحولی در سند بود، اما در تاسیس و عملیاتی کردن آن شتاب بیش از اندازه به خرج داده شد. کار دیگر، تصمیم کاملاً غیرکارشناسی مبنی بر تغییر ساختار نظام آموزشی بود که به صوری ترین و سطحی‌ترین شکل ممکن اتفاق افتاد و مصائب فراوانی ایجاد و به لحاظ کیفیت، کمکی به آموزش و پرورش نکرد.

مهرمحمدی در مستند تلویزیونی «360 درجه» با اشاره به اینکه اگر بتوانیم معلم کارآمد و واجد صلایت‌های حرفه‌ای را در حد نیاز تامین کنیم دستمان برای ایجاد هر تحولی باز می‌شود گفت: حد و حدود اجرایی کردن برنامه‌های تحولی در هر نظام آموزش و پرورشی را بر اساس شایستگی حرفه‌ای معلمان تعریف می‌کنند. جامعه معلمان کشور انتظار دارند به تناسب نقشی که از آنها در جامعه انتظار می‌رود؛ برای تامین نیازهایشان در ابعاد مختلف از جمله نیازهای معیشتی نیز جدیت و اهتمام بیشتری از سوی دستگاه‌های بالاسری وجود داشته باشد.

ارسال نظر

Image CAPTCHA