ارز کاغذ کتاب درسی و روزنامه همچنان 4200 تومان است

وزیر صمت می‌گوید: بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت، ارز اختصاصی به کاغذ کتاب‌های درسی و روزنامه همان 4200 تومان است.

رضا رحمانی درباره علت دستوری مبنی بر ترخیص کاغذ با دلار 9000 تومانی گفت: سندی برای ترخیص کاغذ با دلار 9 هزار تومانی ندیده‌ام اما بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت، ارز 4200 تومانی برای کاغذ در نظر گرفته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه انواع کاغذ اعم از صنفی، صنعتی و غیره وجود دارد ولی ارز اختصاصی به کاغذ کتاب‌های درسی و روزنامه تغییری نکرده و همان 4200 تومان است.

خبرگزاری خانه ملت

ارسال نظر

Image CAPTCHA