چند نکته در مورد ناروایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

ابراهیم آزاد در یادداشتی نکاتی را در خصوص ناروایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای بیان کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، متن خلاصه این یادداشت به شرح زیر است:

به نام خدا

چند نکته در مورد ناروایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای کنکور کاردانی

در یازدهم مرداد ماه سال جاری برگزار شد ازجمله ویژگی ها و تفاوت های این کنکور با گذشته شرکت کنندگانی با برنامه درسی جدید فنی و حرفه ای است که کاملا متفاوت و در فضای آموزش مبتنی بر شایستگی و سنجش مبتنی بر عملکرد با شاخص استاندارد دنیای کار تربیت شده اند و در طول سه سال آموزش، هنرجویان به صورت تکوینی و تراکمی با شاخص شایستگی حرفه ای مورد ارزشیابی واحد- شایستگی قرار گرفته اند طبیعی است سنجش مبتنی بر شایستگی بر اساس عملکرد استاندارد دنیای کار است که هنرجو با تولید یک محصول، انجام یک فرایند، ارائه یک خدمت شایستگی خویش را به نمایش می گذارد . بدیهی است سنجش عملکرد ( شایستگی حرفه ای ) با آزمون چهار گزینه ای ناروا، بی اعتبار، غیر ممکن و خلاف پروتکل های رسمی این آموزش ها است . از 29 رشته نظام جدید 20 رشته بر اساس عملکرد تحصیلی یعنی همان معدل که فاقد اعتبار برای سنجش شایستگی حرفه ای است و از روایی کافی برخوردار نیست چگونه پذیرش خواهند شد که اکنون بحث این نوشته نیست بماند به وقتی دیگر . اما سوال اصلی پذیرش هنرجویان 9 رشته بر اساس آزمون در طیفی از دروس با ضرایب مختلف است که مهم ترین آن ارزیابی چهار گزینه ای از درس- پودمان های هر رشته است که ضریب آن 12 و تعداد سوال ها برای 6 درس - پودمان شایستگی فنی و دو درس دانش فنی 65 سؤال است . این که چرا باید شایستگی و صلاحیت جرفه ای را با آزمون کتبی آن هم چهار گزینه ای ارزیابی کنیم از مهم ترین انحرافاتی است که سازمان سنجش تن به آن داده است و دانشگاه فنی و حرفه ای آن را توصیه کرده است و سوال بعدی این است که چگونه می توان صلاحیت حرفه ای و شایستگی را برای انتخاب بهتر با این سنجش ناروا ملاک پذیرش قرار داد، آثار وضعی این شیوه پذیرش و ارزشیابی در نظام آموزش فنی و حرفه ای رسمی کشور : تغییر شیوه ارزشیابی درون مدرسه ای از شایستگی به سنتی و حفظی، رواج مجدد کلاس های کنکور و تست در هنرستان های کشور، ناکار آمد کردن کتاب های درسی که محتوای آن پودمان- شایستگی است به حفظ کردن و رصد کردن کنکور کاردانی، تغییر شیوه آموزش از شایستگی به آموزش کنکور محور، بیکاری ناشی از عدم تحقق شایستگی حرفه ای با تغییر در ارزشیابی در دوره زمانی 5 ساله، تعارض روشی و محتوایی با قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه ای و........است .

ارسال نظر

Image CAPTCHA