کتاب تصحیح شده «نورالآفاق» شرح دعای مکارم اخلاق شیخ محمدحسین ذوعلم

کتاب« نورالآفاق» از جمله کتاب‌های خوش خوان و پرمعنائیست که در شرح دعای مکارم‌الاخلاق امام سجاد علیه‌السلام نگارش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این کتاب توسط حجت‌الاسلام علی ذوعلم تصحیح و توسط انتشارات رایحه عترت در 440 صفحه به چاپ دوم رسیده است. نویسنده این کتاب مرحوم شیخ محمدحسین ذوعلم ازعالمان عارف و متخلق اصفهان می باشد. وی این کتاب را پنجاه سال پیش و در اوج اختناق و لاابالیگری طاغوت به رشته تحریر درآورده است.

این شرح مبارک ویژگی‌های چندی را در خود دارد ازجمله : در این شرح ضمن بسط مفاهیم عالیه دعا به اصول عقاید هم اشارت و بمناسبت به سجایای اخلاقی اهل بیت علیهم السلام پرداخت شده است. و نکته مهمی که کتاب را مؤثرتر ساخته است احساس و حالات روحی نگارنده کتاب است که در جای جای کتاب قابل دریافت است گو اینکه نگارنده که خود به لقب "مقدس" در میان خواص شناخته می‌شده است کتاب را در فضای سرشار از معرفت، سلوک و شهود به نگارش در آورده است.

جای این کتاب در سبد کتاب‌های عرفانی و اخلاقی خالی است و بایسته‌تر اینکه این کتاب را باید مکرر خواند و شنید.