انتشار کتاب" پرورش و آموزش خانواده در پرتو قرآن و حدیث و تجربه های موفق"

کتاب" پرورش و آموزش خانواده در پرتو قرآن و حدیث و تجربه های موفق" به نویسندگی حسین رودسری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این کتاب در 316 صفحه توسط انتشارات منادی تربیت 1393 منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار دارد.

رودسری در این کتاب به مباحث مختلفی همچون ازدواج، خانواده، صله‌ی رحم، اهمیت زن و مادرو خانواده از منظر حضرت امام خمینی(ره)، اصول حاکم بر مدیریت خانه و خانواده، اهمیت رعایت حقوق کودکان و فرزندان از جانب والدین، مسئولیت های والدین درارتباط با تربیت فرزندان، حقوق و تکالیف و مسئولیت های اعضای خانواده نسبت به هم و غیره آمده است.