رونمایی از کتاب «نظرورزی برای اعتلای تربیت» و «در ستایش تربیت نکردن»

نشست رونمایی از کتاب «نظرورزی برای اعتلای تربیت» و «در ستایش تربیت نکردن» از مجموعه‌کتاب‌های اندیشه‌ورزان، 26آبان1398 در شرکت افست برگزار می‌شود.

«نظرورزی برای اعتلای تربیت»، زیست تجربی دکتر محمود مهرمحمدی، استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس را روایت می‌کند و «در ستایش تربیت‌نکردن» اندیشه‌های دکتر عبدالعظیم کریمی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، را در باب تعلیم و تربیت مرور می‌کند.