کتاب «فقه تربیتی؛ وظایف نهادهای تربیتی (1) – خانواده» به بازار نشر رسید

بیست‌ونهمین جلد از سلسله‌مجلدات فقه تربیتی با نام «فقه تربیتی؛ وظایف نهادهای تربیتی (1) – خانواده» از آیت‌الله علیرضا اعرافی و تحقیق و نگارش جواد ابراهیمی و نظارت علمی سیدنقی موسوی منتشر شد. مؤسسه اشراق و عرفان این اثر را در در 408 صفحه به چاپ رسانده است. 

 

هدف از تألیف این کتاب بررسی فقهی تربیت خانوادگی است. این کتاب، با رویکرد متعارف فقهی ابتدا اصل وظیفه‌مندی والدین در قبال تربیت فرزندان، سپس مسئولیت آنها در ساحت­های تعلیم و تربیت کودکان را بررسی می‌کند. در راستای تحقق این هدف، پس از تبیین موضوع، ابتدا به‌صورت عام، اصل وظیفه‌مندی تربیتی والدین را با مراجعه به ادله فقهی بررسی و در بخشی دیگر، وظایف خاص والدین در هر ساحت­­ِ تربیت را ترسیم می‌کند.

 

کتاب حاضر در سه بخش سامان یافته است؛ فصل اول به «تبیین موضوع» اختصاص یافته است. فصل دوم «وظیفه عام والدین در تربیت» را به تفصیل مورد بررسی اجتهادی و استنباطی قرار داده است. فصل سوم به «وظیفه خاص والدین در تربیت» و بررسی حکم شرعی و وظیفه دینی آنان همت گماشته و آیات و روایات را با ابزار اجتهادی به محک آزمون نهاده و در نهایت گزاره­‌های هنجارین در این زمینه را استنباط کرده است.

 

عنوان فصل‌های کتاب بدین شرح است:

بخش یکم: تبیین موضوع

 1. طرح موضوع
 2. پبشینه
 3. تعریف مفاهیم

 

بخش دوم: وظیفه عام والدین در تربیت

 1. ادله وظیفه‌مندی عام والدین
 2.  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بخش دوم

 

بخش سوم: وظایف خاص والدین در تربیت

 1. تربیت عبادی
 2. تربیت اعتقادی
 3. تربیت عاطفی
 4. تربیت جسمانی
 5. تربیت جنسی
 6.  احکام و گزاره های فقهی بخش سوم