بصیرت، عامل پایداری در مسیر حق

بصیرت این است که انسان بداند، حقایق را درک کند، جایگاه خودش را، جایگاه کشورش را، جایگاه ملّتش را، جایگاه منطق انقلاب را، جایگاه آن خطّ مستقیم و صراط مستقیمی که امام در کشور ترسیم کرد؛ جایگاه اینها را بداند؛ این، بصیرت است.

کتاب حاضر در بردارنده بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با بصیرت و اهمیت آن از سال 1368 تا سال 88 می باشد.
از میان مهمترین عناوین این کتاب می توان به موارد زیر اشاره داشت:
بصیرت، ویژگی ممتاز حضرت ابوالفضل(علیها السلام)
بصیرت و صبر، عوامل گم نکردن شاخص
جنگ نهروان، جنگ با بی بصیرت ها
بی بصیرت ها زود فریب می خورند.
امتزاج حق و باطل، دوران دشوار هر انقلاب
بصیرت، روشنگر فضای فتنه و جنگ نرم
نا آگاهی افراد موجب تقویت جبهه باطل می شود.

نویسنده: مقام معظم رهبری

ناشر: قدرولایت

سال نشر: 1391

99ص.