خط تماس

رمان «خط تماس» در نوع خود کم‌نظیر است، چرا که زندگی و خاطرات شهدا کمتر در قالب رمان منتشر شده است، از نادر کتابهایی است که در این سبک نگارش است، ساختار این رمان از پیچیدگی های خاصی برخودار است که همین موضوع به جذابیتش افزوده است. نویسنده در نگارش رمان «خط تماس» به دنبال خط روایتی پازل‌ گونه از اتفاقات دوران دفاع‌مقدس تا پروازی به نهایتِ عروج بوده و به دنبال واکاوی ابعاد درونی شهید احمد کاظمی و یارانی بلندپرواز، همچون نبی‌الله شاه‌مرادی، صفدر رشادی، غلامرضا یزدانی، سعید مهتدی، حمید آذین‌پور و مرتضی بصیری است. کتاب، بر محوریت 2 روز پایانی عمر گرانقدر شهید  پرافتخار احمد کاظمی می‌گذرد اما نویسنده با توسل به روش‌های رفت و برگشت زمانی و روایتی غیرخطی از طریق ذهن شخصیت‌های فرعی سعی داشته، خوانندگان را به فصل‌هایی تماشایی از نقش برجسته آن شهید بزرگوار در دوران دفاع‌مقدس دعوت می کند.

نویسنده: محمدرضا بایرامی

ناشر: نشر فاتحان با همکاری کنگره سرداران و 2500 شهید نجف آباد

سال نشر:1393: 252ص.