زهرا، برترین بانوی جهان

این کتاب مجموعه ای از مباحث تاریخی - اعتقادی است که به منزلت حضرت زهرا(س) اشاره دارد. مؤلف، کتاب خود را در پنج بخش تنظیم کرده که در بخش اول از کتاب خود، به سیر اجمالی زندگانی فاطمه زهرا(س) از ولادت تا رحلت پیامبر خدا(ص) اشاره دارد. در بخش دوم، به گوشه ای از فضائل حضرت زهرا(س) پرداخته و چندی از مقامات معنوی ایشان را ذکر و سی و نه روایت از شیعه و سنی در فضائل زهرای اطهر(س) را نقل می کند. شاید بتوان هدف اصلی نویسنده از نگارش این کتاب را، شرح دو خطبه ای دانست که از حضرت فاطمه(س)، منقول است. آیت الله مکارم با اشاره به خطبه تاریخی ام ابیها حضرت زهرا(س) در مسجد پیامبر، مباحث آن را در هفت محور، مورد بررسی قرار داده و به تفسیر مباحث آن همت گماشته است. ایشان در بخش پایانی کتاب، به شرح دومین خطبه حضرت که در میان زنان مدینه ایراد نموده­اند، اشاره داشته تا بخشی از مظلومیت حضرتش را بر همگان نمایان سازد.  حاشیۀ این کتاب به اسما و القاب حضرت زهرا(س) مزین شده که بر قداست آن افزوده است.

مؤلف: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

ناشر: سرور

سال نشر: 1390