طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مباحث ضروری دین را از نگاه مقام معظم رهبری بیان کرده و بازتاب نگاه نو و بدیع معظم له به مفاهیم دینی است.

این کتاب سلسله جلسات مقام معظم رهبری در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد مقدس که در سال 1353 شمسی برگزار شده را ارائه و کتابی منحصر به فرد در زمینه اندیشه اسلامی است. ایشان در این جلسات سعی داشتند تا مبانیِ اندیشۀ اسلامی را با رویکردی اجتماعی، منسجم و هماهنگ و با محور قرار دادن قرآن کریم تبیین کنند. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مشتمل بر چهار فصل ایمان، توحید، نبوت و ولایت است.

نویسنده: مقام معظم رهبری

گردآوری و تنظیم: صهبا، [موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی]

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی

سال نشر: 1398، 536ص.