کتاب پیچیدگی‌های حضور برنامه درسی در آموزش عالی منتشر شد

کتاب پیچیدگی‌های حضور برنامه درسی در آموزش عالی، نوشتۀ رونالد بارنت و کلی کواته به‌کوشش دکتر سیدعلی خالقی‌نژاد و دکتر محبوبه خسروی به فارسی برگردانده شد.

به‌گزارش پایگاه خبری رب، کتاب پیچیدگی‌های حضور (مشارکت) برنامه درسی در آموزش عالی، نوشتۀ رونالد بارنت و کلی کواته به‌کوشش دکتر سیدعلی خالقی‌نژاد، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، و دکتر محبوبه خسروی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به فارسی برگردانده شد.

امروزه علاقه بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ به آموزش عالی وجود دارد: پول زیادی در آموزش عالی صرف می‌شود، دانشجویان بیشتری نام‌نویسی می‌کنند و واحدهای درسی زیادی تدریس می‌شود ولی هنوز برنامه درسی به‌عنوان موضوعی که در قلب آموزش عالی قرار دارد، به‌صورت جدی در ادبیات آن مورد توجه قرار نگرفته است و از بحث‌های عمومی مغفول به‌شمار می‌آید. این کتاب در صدد کمک به ایجاد موازنه است.

با‌این‌که برنامه‌های درسی به‌سرعت و به‌صورت معناداری در حال تغییر هستند، اصطلاح برنامه درسی هنوز در گفت‌وگوهای آموزش عالی مغفول است. آن‌چه ما شاهد آن هستیم تغییر برنامه درسی در فضای مشوشی است که در آن برنامه‌های درسی در راستای آماده‌سازی دانشجویان برای دستیابی به مهارت‌هایی که ارزش بازاری دارند، اصلاح می‌شوند.

در چنین شرایطی برنامه‌های درسی در خطر ازهم‌گسیختگی قرار دارند و دانش و مهارت‌ها در تکه‌های مجزایی ارائه می‌گردند. چنین برنامه‌های درسی ازهم‌گسیخته‌ای در برابر چالش‌های قرن بیست‌ویک بالطبع ناتوان خواهند بود.

جهان پیچیده و متغییر کنونی نیازمند برنامه درسی‌ای است که در آن دانشجویان به‌عنوان انسان در مرکز آن قرار داشته و توسعه بودن و شدن چنین انسانی مورد توجه قرار گیرد. چنین شکلی از برنامه درسی باید به‌عنوان طراحی تخیلی از فضاها فهم شود، جایی که وقتی دانشجویان مشارکت می‌کنند، چیزهای خلاقی می‌تواند رخ دهند.

پیچیدگی‌های حضور برنامه درسی در آموزش عالی بر اساس مطالعه برنامه‌های درسی در دانشگاه‌های بریتانیا ایدۀ محکمی دربارۀ توسعه آموزش عالی است و همین‌طور کتابی ضروری برای کسانی که دغدغۀ آیندۀ آموزش عالی را دارند.