پنج گفتار درباره اخبار جعلی

در عصر پسا انقلاب دیجیتال، هر شخص، کاربر و درعین‌حال ناشر محسوب می‌شود پس باید مسوولیت اطلاعات و اخباری را که تولید یا بازنشر می‌کند بر عهده بگیرد. گام اول در این مسوولیت‌پذیری، اصلاحاتی هرچند جزئی است که با کسب دانش و مهارت لازم باید در شیوه بهره‌مندی از فضای مجازی و مواجه‌شدن با اطلاعات و اخبار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند. بر این اساس کتاب «پنج گفتار درباره اخبار جعلی» در پی آن است که دراین‌باره، حداقل‌ها را در اختیار افراد قرار دهد.

بنابر نظر مولف کتاب، خواننده در فرایند مطالعه این کتاب علاوه بر واژگان محوری اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، با واژگانی چون حقایق جایگزین، پساحقیقت، مرگ حقیقت و امثال آن بیشتر آشنا می‌شود. علاوه بر آن در کتاب حاضر به شکل‌های گوناگون اخبار جعلی، از متون نوشتاری و تصویری گرفته تا فیلم‌ها و نقش هوش مصنوعی در تولید دیپ فیک و آثار زیان‌بار آن‌ها بر افکار عمومی اشاره هایی شده است. همچنین سعی شده در حد امکان به شیوه‌های شناسایی این جعلیات چه برای مخاطب عام و چه خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای،   پیشنهاد‌هایی سخت افزارانه و نرم افزارانه ارائه شود. نقش سواد رسانه‌ای، دیجیتالی و خبری در قالب سوادهای نوین در مواجهه با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، از دیگر موضوع‌هایی است که در این کتاب بدان اشاره‌ شده است.

عناوین  بخش های کتاب عبارتند از:               

-             آیا سوادرسانه ای یارای هماوردی با اخبار جعلی را دارد؟

-             اطلاعات نادرست واژه برگزیده سال 2018

-             جهان در خطر بازگشت به عصر تاریکی

-             فرجام اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و سواد دیجیتالی در گرو دودکش ساختمان شماره 10 خیابان داوینگ

-             قصه پرغصه بازگرداندن غول دیپ فیک به بطری: ما سپر انداختیم

نویسنده: غلامرضا فلسفی

ناشر: انتشارات آرین

سال نشر: 1398/ 64ص.