اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش

در سال های اخیر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط نهادهای سیاستگذار بالادستی، تدوین، تصویب و برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

با توجه به ضرورت استقرار و پیاده سازی محتوای اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش در تار و پود نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، لازم است محتوای دروس مربوطه نیز منطبق با اسناد یادشده مورد بازنگری و تجدید نظر قرارگیرد. کتاب اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش منطبق با سرفصل برنامه های درسی جدید دانشگاه فرهنگیان در چهار فصل تالیف شده است . نویسنده دراین اثر تلاش کرده محتوای هر فصل متناسب با این اسناد و آخرین تغییرات باشد . در انتهای کتاب نیز کلید واژه های استفاده شده از اسناد تحول بنیادین معرفی و تبیین شده است. ایستگاه های تحلیل پایان هر فصل با هدف بررسی و مطالعه بیشتر دانشجویان در راستای محتوای آن فصل با مراجعه به اسناد مرتبط دیگر، ارائه گردیده است.

نویسنده: حسن مظاهری

ناشر: دانشگاه فرهنگیان

سال نشر: 1398/ 240ص.