نشست بررسی تفاهم نظری و فرصت‌های همکاری با دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم