منابع انسانی در آموزش عالی

منابع انسانی از باارزش‌ترین عوامل تولید و مهم‌ترین سرمایه‌ها و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکنندۀ قابلیت‌های اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید.

یکی از مؤثرترین راه‌های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط کنونی، کارآمدتر کردن کارکنان و اعضای هیئت علمی است. کیفیت بروندادها و پیامدهای دانشگاهی و به طورکلی، تعالی اجتماعی، بهبود شایستگی‌ها و مشارکت اجتماعی در توسعة جامعه، به توانایی‌ها و قابلیت‌های اعضای هیئت علمی و کارکنان بستگی دارد و در سایة بهره‌مندی از نظام مدیریت منابع انسانی توانمند و شایسته امکان‌پذیر است.کتاب حاضر بینش مهمی دربارۀ نقش مدیریت منابع انسانی ایجاد  و روش‌هایی را معرفی می‌نماید که برای تقویت اهداف و مأموریت‌های سازمانی به طور راهبردی به کارگرفته می‌شوند. نویسندگان در این کتاب به توصیف نقش واحدهای منابع انسانی در برنامه‌ریزی راهبردی پرداخته و دربارۀ اینکه واحدهای منابع انسانی با چه معیارهایی به کاهش هزینه کمک می‌کنند بحث می‌نمایند. در مباحث بعدی کتاب نقش واحدهای منابع انسانی در تولید درآمد بررسی  و دلیل توجه مدیریت منابع انسانی، داخل وخارج از آموزش عالی، به شرکت متخصصان منابع انسانی در نوآوری‌ها برای برنامه‌ریزی راهبردی توضیح داده می شود.

نویسندگان: آلوین ایوانز، ادنا براینیگ چان

مترجم: محمدتقی نظرپور

ناشر:  دانشگاه شهید بهشتی

سال نشر: 1398/ 185ص.