پنجمن شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

پنجمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پنجمین شماره این نشریه در 30 صفحه در قالب گزارش و تحلیل شامل 6 بخش محتوایی همچون "مهمترین اقدامات سازمان پژوهش در دوران همه گیری ویروس کووید 19"؛ " نرم افزار کتابخوان بوفه توسط انتشارات مدرسه ارائه شد"، " دلالت های بیانیه گام دوم و برنامه ریزی درسی"؛ " راهنمای نشریات علمی دارای اعتبار"؛ " فرهنگ مدرسه و فرهنگ خانواده و بررسی تاثیرات آن بر یکدیگر در بستر شیوع بیماری های همه گیر"؛ " سامانه باشگاه معلمان مولف راه اندازی می شود" منتشر شد.

این نشریه الکترونیکی در راستای آگاهی بخشی و ارائه مبسوط برنامه ها و فعالیت های راهبردی سازمان و به صورت ماهیانه منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان به همکاری با تحریریه  نشریه می توانند مطالب خود را در قالب چکیده مقالات و یادداشت به اداره روابط عمومی و امور بین الملل ارسال نمایند. مطالب دریافتی پس از بررسی توسط تحریریه آماده ‌سازی و منتشر خواهد شد.

 پنجمین شماره‌ی نشریه الکترونیک از طریق فایل  پیوستی قابل مشاهده می باشد.

فایل همراه: