آموزش تفکر به کودکان

دانش آموزان باید با فرایند تفکر صحیح آشنا شوند و یاد بگیرند در مورد مسائل و موضوعات مختلف درست فکر کنند به همین منظور کتاب آموزش تفکر به کودکان(تمرینات عملی برای سنین 14-‌8 سال) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کودکان به فرایندهای تفکر برای اندیشیدن و حل مسائل نیاز دارند. طراحان برنامه های درسی تصور می کنند که دانش آموزان این فرایندها را به طور طبیعی یاد می گیرند، اما پژوهش ها نشان می دهند که این چنین نیست و برای یادگیری این فرآیندها باید از برنامه درسی ویژه استفاده کرد. تفکر درباره تفکر یا فراشناخت دانش آموزان را توانمند می سازد  و به آنها مجموعه ای گسترده از ابزارهای شناختی قابل استفاده ارائه می دهد.

در کتاب آموزش تفکر به کودکان، فرایندهای تفکر به صورت تمرین هایی در زمینه تفکرسازمان دهنده، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی یا ارزیابانه و تفکر خلاق ارائه و  برنامه درسی شامل؛ ریاضیات، زبان، مطالعات اجتماعی و علوم تجربی برای این منظور به کار گرفته شده است . تمرین های کتاب آموزش تفکر به کودکان، فضا و بستری را برای دانش آموزان فراهم می کند که فرایندهای اصلی تفکر را تمرین کنند، سوالاتی را یاد بگیرند و هنگام استفاده از فرایندهای اصلی تفکر، آنها را از خود بپرسند .

تالیف و ترجمه: محمد نجفی، محمدرضا مرادی، رضاعلی نوروزی، طاهره بابازاده.

ناشر: آموخته

سال نشر: 1392/ 116ص.