در آستانه تمدن

کتاب «در آستانه تمدن: ظرفیت های تمدنی اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر» به نویسندگی محمد بهمنی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تمدن اسلامی یکی از طلایی ترین تجربه‌های بشری است. اما قبول بی‌چون‌ و چرای یک تمدن نوین اسلامی در دوران مدرن آسان نیست.

کتاب حاضر در پی پاسخ به این امکان و چگونگی آن و دارای هفت فصل است که عناوین آن عبارتند از :

فصل اول: پیش‌نیازهای تمدن‌سازی

فصل دوم: ویژگی‌های دوران معاصر

فصل سوم: ظرفیت‌های بنیادین اسلام برای تمدن‌سازی اسلامی

فصل چهارم: ظرفیت‌های فکری ـ معرفتی اسلام برای تمدن‌سازی

فصل پنجم: ظرفیت‌های فرهنگی ـ تربیتی اسلام برای تمدن‌سازی

فصل ششم: ظرفیت‌های سیاسی ـ اجتماعی اسلام برای تمدن‌سازی

فصل هفتم: چگونگی به‌کارگیری ظرفیت‌ها در تمدن‌سازی اسلامی

نویسنده: محمد بهمنی

ناشر: آفتاب توسعه

سال نشر: 1400/ ص.335

انتهای پیام