سنجش تفکر سطح بالا در کلاس

کتاب سنجش تفکر سطح بالا در کلاس منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نویسنده در این کتاب چگونگی طراحی سنجشی را توصیف می‌کند که در آن نیاز است دانش آموزان تفکر سطح بالا را به شکلی تقریباً واضح انجام دهند.

 تمرکز کتاب بر سنجش تفکر سطح بالا است. در این سنجش، تفکر، برای ارزیابی، بازخورد و بحث با دانش‌آموزان، قابل‌رؤیت می‌شود. سپس، چگونگی نوشتن و نمره دهی سؤال‌ها و تکالیف موجود در سنجش، توضیح داده شده است.

 این کتاب برای معلمان دوره آموزش عمومی و برای همه موضوعات درسی تألیف شده است؛ همچنین این کتاب خوانندگان را ترغیب می‌کند تا به تفکر درباره این نکته بپردازند که «این سنجش، نمونه خوبی برای چه نوع تفکر است»، نه این موضوع که « این سنجش، سنجش خوبی است یا خیر. »

نویسندگان: سوزان ام بروکهارت

مترجمان: مترجمان مریم صفرنواده، فریبرز محمدی فارسانی، باقر عالی نژاد

انتشارات مدرسه

سال نشر: 1396/ 184ص.