راهنمای تولید و طراحی بازی آموزشی رایانه‌ای

در عصر دیجیتال، کودکان اطلاعات زیادی از فن آوری دارند و به همین دلیل است که بسیاری از بازی های رایانه ای برای آموختن مفاهیم اساسی مانند کار تیمی و تمرکز طراحی شده اند. بازی های آموزشی قدرت یادگیری، تمرکز، حافظه و بیان را تقویت می کنند و در عین حال سرگرم کننده هستند.

تحقیقات متعددی  نشان می دهند اگر در آموزش کودکان، از بازی استفاده شود، یادگیری به بهترین وجه صورت می گیرد. دلیل آن شاید انگیزش خوبی است که در اثر شرایط بازی حاصل می شود ویادگیری را به نحو مطلوبی تسریع می کند.

در چند سال اخیر، تغییراتی متناسب با پیشرفت فناوری های نوین، در سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی گروه علوم تربیتی، رشته تکنولوژی آموزشی، صورت گرفته است. هدف از تدوین و به روز رسانی برنامه درسی این رشته، فراهم سازی بستری مناسب برای پرورش محققانی بوده که در پی یافتن راه حلی مناسب، برای حل مشکلات آموزشی هستند. پژوهشگرانی که با آگاهی از دانش پایه ای و ضروری در حوزه تعلیم و تربیت، به مهارت های لازم در خصوص فناوری های روز نیز مجهز هستند. مطالعات بسیاری در زمینه بهره گیری از فناوری در بهبود و ارتقای کمیت و کیفیت آموزش صورت گرفته است.در این پژوهش ها، دسترسی به امکانات آموزشی بدون محدودیت زمانی، مکانی، فیزیکی، استفاده از امکانات انسانی، معلمان باتجربه و کارآزموده و آزمایشگاههای شبیه سازی در راستای ارتقای کمی، کیفی و برقراری عدالت آموزشی ، مورد توجه قرار گرفته و بیانگر بهبود یادگیری بوده است.  

طراحی و تدوین درس دو واحدی تحت عنوان "شبیه سازی و بازیهای آموزشی" به سرفصل دروس گروه تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، با هدف آشنایی دانشجویان با نقش بازی ها در محیط های آموزشی، افزایش انگیزه دانش آموزان و بهبود کیفیت آموزش در کلاس های درس صورت گرفته است. در این درس دانشجویان با بررسی و مطالعه الگوها و نظریه هایی که زیربنای ویژگی های شناختی، انگیزشی و عاطفی راهبردهای آموزشی است، قادر خواهند بود، طراحی اصولی انجام دهند. دانشجوی تکنولوژی آموزشی، علاوه بر طراحی و شناخت اصول مهم طراحی بازی آموزشی، لازم است با نرم افزارهای بازی سازی آشنا بوده و بتواند سناریوی آموزشی متناسب با فناوری های دیجیتالی تنظیم کند. کتاب حاضر با این هدف، تهیه و در اختیار دانشجویان و عموم علاقمندان به حوزه طراحی بازیهای آموزشی تالیف شده است. از این کتاب می توان به عنوان یکی از منابع درسی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته تکنولوژی آموزشی استفاده کرد.

این کتاب، مجهز به کد های دسترسی سریع  است. این کدها به ویژه در فصل پایانی کتاب، فیلم آموزشی پروژه های تولید را در اختیار مخاطب قرار می دهد.تلفیق فیلم و متن بدون نیاز به رایانه، ابتکار جدیدی درا انتشار این کتاب آموزشی است. هدف از این تلفیق، درگیر کردن حواس بیشتر خواننده در حین مطالعه است که می تواند در بهبود آموزش و یادگیری تاثیر قابل توجهی داشته باشد. همچنین از این کدها، در بخش های دیگر کتاب، به منظور دسترسی سریع خواننده با منابع معرفی شده، استفاده شده است.

تالیف
1396
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: