الگوی ملی ASCA‎: چارچوبی برای برنامه های مشاوره مدرسه

چکیده :

امروزه بر اساس روش های علمی و تجربی ثابت شده است که چگونگی موفقیت دانش آموزان در حوزه های تحصیلی، شغلی و رشد فردی و اجتماعی، متاثر از عوامل تربیتی آنان است. در گذشته های نه چندان دور، اولیا مدرسه، دانش آموزان را برای شناخت عوامل ناسالم تربیتی به درمانگاه های مشاوره روان شناسی اعزام می داشتند. اما امروزه مشاوره در مدارس، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. و برنامه جامعی برای مشاوره در مدارس توسط "اتحادیه آمریکایی مشاور در مدرسه (ASCA )" تدوین و ارائه شده است که نقشی اساسی در تربیت دانش آموزان ایفا می کند. کتاب حاضر، حاوی مطالبی ارزشمند در تعریف جایگاه و لزوم مشاوره در مدارس، به انضمام جداولی در راستای اعمال مشاوره با تک تک دانش آموزان در مدرسه است.

ترجمه
1395
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: