انجمن اولیاء و مربیان منتشر کرد: راهنمای والدین در مشکلات یادگیری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انجمن اولیاء و مربیان کشور از انتشار کتاب «راهنمای والدین در مشکلات یادگیری» اثر وست وود با ترجمه علی عربانی دانا خبر داد.

ترجمه
1396