جامعه شناسی نوین ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز

چکیده :

کتاب جامعه‌شناسی نوین ارتباطات رسانه‌ها در جهان امروز، دومین جلد از دانشنامه ارتباطات است که  در سه بخش اصلی و 11 فصل تألیف شده است.

نویسنده در این اثر علاوه بر مقدمه و درآمد، در بخش‌های مختلف کتاب به موضوعاتی چون رسانه‌های جدید: رادیو و تلویزیون، اینترنت، و ضرورت و غایت ارتباطات در جهان امروز می‌پردازد و در پایان هر فصل با طرح خلاصه و سؤالات فصل، زمینه برای مطالعه و بحث گسترده‌تر را برای مخاطب فراهم می‌سازد.

وی در بخشی از کتاب بیان می‌دارد که با پیدایی رسانه‌های جمعی، جهانی شدن داده‌های خبری تحقق یافته و اخبار و حوادث از حالت محلی بیرون آمده و جهانی شده‌اند. به طوری که یک حادثه کوچک در گوشه‌ای از جهان می‌تواند کل جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

رسانه‌ها امروزه می‌توانند به اعماق جامعه رسوخ کرده و همه اقشار را در همه سنین از آغاز تا پایان آن تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین انسان امروز نیز انسانی رسانه‌ای است و رسانه جزو لاینفک زندگی او شده است.

عناوین و فصل‌های کتاب عبارت‌اند از:

  • بخش اول. رسانه‌های جدید: رادیو و تلویزیون

فصل اول. رادیو و چشم‌اندازهای نو

فصل دوم. بازاندیشی در ارتباطات دیداری

فصل سوم. تلویزیون و نسل نو

فصل چهارم. ماهواره‌ها

  • بخش دوم. اینترنت، اوج دهکده جهانی

فصل اول. عصر اینترنت، ویژگی‌های اساسی

فصل دوم. اینترنت و تحولات اجتماعی

فصل سوم. گستره نوین همگانی و اینترنت

فصل چهارم. جامعه نظارتی و حریم خصوصی اینترنت

فصل پنجم. وبلاگ‌ها

  • بخش سوم. ضرورت و غایت در ارتباطات

فصل اول. اعتماد رسانه‌ای: ضرورت هستی شناختی

فصل دوم. اقناع، غایت ارتباطات (انسانی و رسانه‌ای

تالیف
1391
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: