تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

چکیده :

این کتاب به مقولاتی چون حس‌گری، سازمان‌های از بیرون کنترل شونده، نهادینگی، تئوری‌های کارگزاری، ذی‌نفعان، پساتجددگرایی و پیچیدگی می‌پردازد. برخی از آن مباحث با دوران پیش تجددگرایی و برخی دیگر با خود پساتجددگرایی سر و کار دارند و چنان که ملاحضه می‌شود تدوری پیچیدگی به موضوعی که در سال‌های اخیر بحث روز شده است، ارتباط پیدا می‌کند.

تالیف
1396
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: