در اندیشه تحول

جان ماکسول متولد ۱۹۷۴ میشیگان که تا کنون بیش از ۵۰ کتاب عمدتاً در زمینه رهبری نوشته است.

ماکسول در سطح بین المللی به عنوان متخصص رهبری شناخته می شود و سخنرانیهای بسیاری در این زمینه در سراسر دنیا دارد و کتابهایش به بیش از ۵۰ زبان ترجمه و تاکنون بیش از ۱۳ میلیون نسخه از کتابهایش به فروش رسیده است.

سایر کتابهای جان ماکسول:

  • مدیریت نگرش
  • رهبری
  • صفتهای بایسته یک رهبر
  • ۱۷ اصل کار تیمی
  • قوانین طلایی کار تیمی
  • آنچه همه رهبران باید بدانند
  • در اندیشه تحول
  • مدیریت ارتباطات
  • پرورش کارکنان و…
ترجمه
1397
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: