نگاهی نو به تحلیل برنامه درسی: گامی به سوی ایده معلمان مولف

کتاب " نگاهی نو به تحلیل برنامه درسی: گامی به سوی ایده معلمان مولف" در سازمان پژوهش در معرض استفاده علاقمندان قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این کتاب را انتشارات مبنای خرد سال 1398 در 226 صفحه منتشر نموده که نویسندگان آن حسن مظاهری و میترا دانشور می باشند.

چکیده این کتاب به شرح زیر است :

کتاب حاضر در شش فصل با ساختاری از کل به جزء تهیه و تالیف شده است. چرا که برنامه درسی جزئی از کل نظام آموزشی است. همچنین از ویژگی های خاص این کتاب، تاکید بیشتر آن بر شناخت و آگاهی نسبت به برنامه درسی و تار و پود و عناصرآن است.نه تحلیل محتوا و روش های آن.

دیگر اینکه علاوه بر کتاب درسی، به مواد آموزشی دیگر همچون مجله، فیلم و نرم افزار آموزشی و دیگر اجزای بسته آموزشی و شاخص های ارزیابی آنها نیز پرداخته شده است. در فصل آخر نیز تدوین یک واحد درسی تشریح شده است که می تواند زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتر معلمان و کارشناسان حوزه مربوط با فرایند تالیف، فراهم نماید.