کتاب «اقدام‌پژوهی معلم: بنانهادن مردم‌سالاری دانش» منتشر شد

 کتاب «اقدام‌پژوهی معلم: بنانهادن مردم‌سالاری دانش» با ترجمۀ دکتر منیره رضایی از سوی انتشارات دانشگاه فرهنگیان چاپ شد. این کتاب نشان می‌دهد با استفاده از اقدام‌پژوهی معلم، مدارس به مردم‌سالاری‌های دانشی تبدیل می‌شوند، یعنی جایی که معلمان، رهبری فکری را برای ساخت دانش غیرسلسله مراتبی، مساوات‌طلب، مبتنی‌بر همکاری، گروهی و مردم‌سالارانه فراهم می‌‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری رب، دکتر منیره رضایی کتاب «اقدام‌پژوهی معلم: بنانهادن مردم‌سالاری دانشی» نوشتۀ جرالد ج. پاین را به فارسی برگرداند. این کتاب از سوی انتشارات دانشگاه فرهنگیان با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چاپ شده است.

 در پشت جلد کتاب اشاره شده است:

با استفاده از اقدام‌پژوهی معلم، مدارس به مردم‌سالاری‌های دانشی تبدیل می‌شوند، یعنی جایی که معلمان، رهبری فکری را برای ساخت دانش غیرسلسله مراتبی، مساوات‌طلب، مبتنی‌بر همکاری، گروهی و مردم‌سالارانه فراهم می‌شوند. در این مردم‌سالاری‌ها، پژوهش بر هر جنبه‌ای از سازمان، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و فرهنگ مدرسه سایه می‌افکند. این بدین معناست که فضا برای تحقیق در مورد هر کاری، شامل تدریس، یادگیری، برنامه درسی، رشد حرفه‌ای، همکاری دانشگاه-مدرسه و درگیر شدن والدین، باز است. معلمان، دانش‌آموزان و والدین نیز در انجام پژوهش انسانی در کلاس درس، مدرسه و جامعه با یکدیگر همکاری می‌کنند تا دانش را، برای ایجاد تغییری معنادار بسازند.

این کتاب در سه بخش و یازده فصل تنظیم شده است. در ادامه فهرست مطالب کتاب را می‌خوانید:

بخش اول: آشنایی با اقدام‌پژوهی

فصل اول: جدایی بین پژوهش و عمل آموزشی؛

فصل دوّم: اقدام‌پژوهی معلم؛

فصل سوم: پارادایمی در اقدام پژوهی معلم؛

فصل چهارم: روایی اقدام‌پژوهی؛

فصل پنجم: اقدام‌پژوهی معلم به‌مثابه توسعه حرفه‌ای.

 بخش دوم: اقدام‌پژوهی همکارانه: بنیانی برای مردم‌سالاری‌های دانشی

فصل ششم: اقدام‌پژوهی مبتنی‌بر همکاری؛

فصل هفتم: شرایطی برای بنا نهادن یک مردم‌سالاری دانشی؛

فصل هشتم: خلق مردم‌سالاری‌های دانشی.

بخش سوم: تمرین اقدام‌پژوهی

فصل نهم: شیوه‌های اساسی برای اقدام‌پژوهی معلم؛

فصل دهم: مطالعه موردی و اقدام‌پژوهی معلم؛

فصل یازدهم: انجام اقدام‌پژوهی معلم.

97
مولف یا مترجم: